Internet: mniej prawa, więcej kultury | Rzeczpospolita | 2014-07-22

Wyrok Warszawskiego Sądu Administracyjnego z 18 lipca 2014 roku (sygn. II SA/Wa 569/14) w istotny sposób wzmacnia ochronę dóbr osobistych naruszonych treścią postów internetowych. Tym samym, w równym stopniu, ogranicza wolność internetu, przez wielu rozumianą właśnie jako całkowita swoboda w zakresie treści i formy wypowiedzi, która nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom. Jednak zapatrzeni w suchą literę prawa prawnicy zapominają o innych płaszczyznach ocen, które mogą okazać się bliższe życiu. (Niestety mogą się też okazać dla wielu anachroniczne).

Obrona adwokata nie może ujawniać kulis zlecenia | Rzeczpospolita | 2014-07-08

Podczas realizacji udzielonego zlecenia adwokat nie może proponować działań niezgodnych z prawem

Obrona oskarżonego o zbrodnię to duże wyzwanie dla adwokata | Rzeczpospolita | 2014-04-09

Obrona zbrodniarza to jedna z najtrudniejszych prób etycznych, wobec której staje adwokat

Marka adwokat reklamy nie potrzebuje | Dziennik Gazeta Prawna Prawnik | 2013-11-15

Dlaczego adwokaci nie muszą i nie powinni się reklamować.

Wyższe odszkodowania? Kiedyś | Dziennik Gazeta Prawna Prawnik | 2013-06-05

Czy odszkodowania za krzywdę zasądzane przez sądy są adekwatne? Dlaczego tak bardzo odbiegają od odszkodowań przyznawanych przez sądy innych krajów? Czy mamy do czynienia z dyskryminacją osób poszkodowanych?

Ojciec nie powinien być obrońcą syna | Rzeczpospolita | 2013-03-06

W jakim stopniu niezależność adwokata jest potrzebna do prawidłowego wykonywania swojej zawodowej powinności? Czy adwokat uzależniony od własnych emocji może podejmować się prowadzenia sprawy?

Prawo ma ustanawiać ład społeczny, a nie rozpad więzi | Rzeczpospolita | 2013-01-28

W sprawie ustawy o związkach partnerskich zamiast partnerstwa jest wyłącznie antagonizm

Prawnik to więcej niż wykute kodeksy | Rzeczpospolita | 2012-08-06

Etyka zawodowa jest potrzebna adwokatom. To warunek utrzymania właściwej kondycji zawodu, ale także bezstronnego przebiegu procesów sądowych.

Czy zmierzamy do tajnych sądów | Rzeczpospolita | 2012-07-10

Krytycznie o projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości zlikwidowania referowania przez sąd sprawy na wstępie posiedzenia odwoławczego

Dobry smak i odpowiedzialność a wolność słowa | Klub Trójki | 2011-11-17

Z wolnością wypowiedzi nierozerwalnie związana jest odpowiedzialność za słowo. Lubimy się skupiać na wolności zapominając, że jej nadużycie narusza ważne sfery życia drugiego człowieka.