Doświadczenie

 

 

Adwokat Jerzy Naumann jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1979).

 

W latach 1979-1981 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (patroni m.in. Sędzia Anatol Derkacz, Sędzia Maria Szabłowska, Sędzia Stefan Płócienniczak).

W roku 1981 zdał egzamin sędziowski – nie podejmując jednak pracy sędziego.


W latach 1981-1984 odbył aplikację adwokacką (patroni: Adw. Jacek Wasilewski, Adw. dr Władysław Pociej).

W roku 1984 wpisany na listę adwokatów i od tego czasu prowadzi praktykę:
– początkowo na polu spraw karnych oraz rodzinnych (rozwody, kontakty z dzieckiem, alimenty), a następnie, rozszerzając pole zainteresowań, na sprawy cywilne (prawo rzeczowe – gł. odzyskiwanie dawnej własności, prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe).

W latach 90-tych poszerza praktykę o sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa nieuczciwej konkurencji, a także (w ograniczonym zakresie) prawa gospodarczego.

Z czasem praktyka kancelarii coraz bardziej koncentruje się wokół spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych, spraw z zakresu prawa prasowego oraz szeroko pojętego prawa mediów.

Nabrane doświadczenie uzupełnia odpowiednia wiedza i praktyka w przychodzeniu z pomocą w sytuacjach kryzysowych pojawiających się po stronie podmiotów gospodarczych a wywołanych podnoszonymi publicznie zarzutami podważającymi dobre imię firmy oraz jej wiarygodność.

Obecnie profil kancelarii najtrafniej można określić jako profil ogólny, który uwzględnia dotychczasowe doświadczenie.

W doradztwie kryzysowym (strategicznym) kancelaria posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie opracowywania strategii i taktyki postępowania w sytuacjach zagrażających dobremu imieniu firmy i jej reputacji, reagowaniu na zarzuty formułowane w prasie i innych mediach oraz profilowaniu rekomendowanej reakcji na zagrożenia.