Adwokatura to nie agencja lobbingowa | Rzeczpospolita | 2011-10-10

Angażowanie adwokatury do działań na rzecz czyichś interesów i interesików jest działaniem najgłębiej sprzecznym z jej istotą i posłannictwem.

Wywiad dla Wirtualnej Polski na temat spraw dyscyplinarnych adwokatów | 2011-03-04

Pieniądze z reguły psują człowieka. Okulary z banknotów przesłaniają to, co najważniejsze. Trzeba jednak pamiętać, że to bilet tylko w jedną stronę - wydalenie z palestry jest ostatecznie i nie ma powrotu do zawodu.

Dziennikarzy można ukarać tylko za oszczerstwa | Dziennik Gazeta Prawna | 2010-01-18

W Polsce prasa jest władzą nie czwartą, lecz - pierwszą, a pozostałe trzy nie mogą (lub nie chcą) przyjąć tego do wiadomości.

Immunitet obywatelski, nie dziennikarski | Rzeczpospolita | 2009-12-30

Na tle ujawnionych przypadków podsłuchiwania przez tajną policję dziennikarzy powstaje pytanie o stan demokracji (gdy spec-służby stają się omnipotentne i wyjęte spod uzasadnionej kontroli.

[Minister] Grad chce wprowadzić kuratora do TVP | Dziennik | 2009-07-09

Zamieszanie w Telewizji Publicznej wywołane niesnaskami politycznymi uniemożliwia TVP normalne funkcjonowanie. Minister Skarbu postanawia przejąć inicjatywę i ratować sytuację.

W TVP nie rządzi zdrowy rozsądek | Dziennik | 2009-07-08

W TVP rządzą chore ambicje polityków.

W wymiarze sprawiedliwości etyka jest wszystkim | Rzeczpospolita | 2009-06-08

Przynależność do adwokatury oznacza, że prowadzenie działalności pozostającej w konflikcie z prawem jest sprzeczne z najbardziej elementarnymi cechami zawodu adwokata. W tym aspekcie, wymagania stawiane adwokatom są zbieżne z tymi, które stawia się sędziom.

Kasa z cypryjskiej skrzynki | Dziennik | 2009-05-31

Operacje finansowe posła Janusza Palikota rodzą wątpliwości dziennikarzy śledczych.

Przy poświadczaniu adwokat zawsze musi widzieć oryginał dokumentu | Gazeta Prawna | 2009-04-09

Uwierzytalnienie urzędowe przez adwokatów kopii dokumentów to bardzo odpowiedzialne uprawnienie.

CBA może polec na sprawie Sawickiej | Dziennik | 2008-09-15

Jak daleko mogą posunąć się służby specjalne w prowokowaniu do popełnienia przestępstwa? Sprawa Beaty Sawickiej jawi się jako przypadek kliniczny.