Zatajanie przed sądem istotnych informacji a działanie w interesie klienta | Rzeczpospolita | 2021-02-05

Posłowie Konfederacji bez masek podczas Zgromadzenia Narodowego to nieodpowiedzialność | Rzeczpospolita | 2020-08-10

Posłowie Konfederacji bez masek podczas Zgromadzenia Narodowego to nieodpowiedzialność.

Adwokatura coraz bliżej zniesienia zakazu reklamy | Rzeczpospolita | 2019-11-14

Zamiar zniesienia zakazu reklamowania się przez adwokatów jest przede wszystkim kontrowersyjny z uwagi na sposób, w jaki władze samorządowe chcą dokonać tak fundamentalnych zmian. Merytorycznie dopuszczenie reklamowania się zrujnuje nie tylko deontologiczny dorobek wielu pokoleń adwokatów, ale także doprowadzi do pauperyzacji ekonomicznej większości środowiska.

Kontrowersyjna przeszłość adwokata Konrada Pogody - pełnomocnika Emilii Szmydt | Rzeczpospolita | 2019-08-27

Adwokat musi dbać o to, żeby jego pojawienie się w sprawie pomagało, a nie szkodziło, klientowi

Hejt obciąża także pomocników i podżegaczy | Rzeczpospolita | 2019-08-26

Za negatywne skutki szkalowania odpowiada nie tyko sprawca, ale i podżegacz oraz kierujący takim procederem. Tak karnie, jak i odszkodowawczo.

Prawo karne: kara dla żony za dręczenie męża - wyrok sądu | Rzeczpospolita | 2019-06-11

Za znęcanie się mąż i żona odpowiadają jednakowo

Rachoń i Skiba - będzie proces ws. wpisu na Facebooku po śmierci Pawła Adamowicza | Rzeczpospolita | 2019-01-22

W Polsce gwałtownie narasta potrzeba obrony - zagrożonej - demokracji. A demokracja to także prawo do krytyki, wolności słowa, wolności głoszenia poglądów i ocen, a także prawo do swobodnego działania prasy

Rozwód czy wrogie przejęcie w znanej kancelarii prawnej | Rzeczpospolita | 2019-01-13

Konieczna była zdecydowana interwencja sądu, aby uniemożliwić bezpardonową walkę o klientów

Sąd Najwyższy odpowie, czy można odmówić ujawnienia danych autora pomówienia w internecie | Rzeczpospolita | 2018-11-29

Czy firma świadcząca usługi dostępu do internetu ma prawo odmówić ujawnienia danych autora obraźliwego wpisu? Wolność wypowiedzi a prawo do godności.

Sąd to nie miejsce na strofowanie adwokata | Rzeczpospolita | 2018-10-30

Strofowanie adwokatów przez sędziów nie mieści się w kompetencjach sądów, których zadaniem jest wymierzanie sprawiedliwości