Kancelaria świadczy pomoc adwokacką w zakresie:

- prowadzenia sporów sądowych w sprawach karnych oraz cywilnych,

 

- reprezentowania klientów w negocjacjach (także celem uniknięcia procesu sądowego),

 

- przygotowywania umów w wybranych obszarach prawa,

 

- opiniowania zagadnień prawnych oraz projektów umów,

 

- opracowywania projektów uregulowań prawnych,

 

- analizowania materiałów prasowych oraz audiowizualnych pod względem zgodności z obowiązującym prawem,

 

- analizowania produkcji telewizyjnej pod kątem zgodności z dyrektywami prawa unijnego,

 

- strategicznego doradztwa kryzysowego.

 


Praktyka Kancelarii koncentruje się w szczególności na sprawach:

 


- o ochronę dóbr osobistych - karnych (pomówienie, zniesławienie, zniewaga) oraz cywilnych (o ochronę dóbr osobistych),

 

- z zakresu prawa prasowego oraz prawa mediów,

 

- o zamieszczenie sprostowania lub odpowiedzi na publikacje prasowe oraz programy audiowizualne naruszające dobra osobiste,

 

- z zakresu prawa autorskiego (w obszarze prawa cywilnego oraz karnego), w tym - w zakresie oprogramowania komputerowego,

 

- z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji (w obszarze prawa cywilnego oraz karnego).

 


Kancelaria nie odmawia adwokackiego wsparcia także:

- w poważnych sprawach karnych,

 

- w sprawach cywilnych (w wybranych dziedzinach),

 

- w sprawach związanych z ochroną lub restytucją własności (odzyskanie własności, uzyskanie odszkodowania),

 

- w skomplikowanych sprawach rodzinnych.

 


W wybranych dziedzinach Kancelaria prowadzi także sprawy administracyjne oraz przed sądami gospodarczymi.

 


W ramach doradztwa kryzysowego Kancelaria podejmuje się analizowania materiałów prasowych i im zbliżonych pod kątem:

 


→  oceny szans na wygranie/przegranie ewentualnego procesu sądowego,

 

→  identyfikacji zagrożeń bezpośrednich oraz długofalowych,

 

→  opracowywania scenariuszy sytuacji zagrażających interesom klienta instytucjonalnego lub reputacji osób fizycznych,

 

→  rekomendowania strategii postępowania mającego na celu minimalizację szkód oraz ochronę wizerunku medialnego,

 

→  konsultowania tzw. faktów medialnych (prasowych) oraz proponowania sposobów przeciwdziałania takim faktom.