Odpowiedzialność karna Jarosława Kaczyńskiego - to tylko kwestia czasu | Rzeczpospolita | 2018-01-06

Kaczyński uchylił się od oczywistej odpowiedzialności konstytucyjnej, pozostaje jednak w polu odpowiedzialności przewidzianej przez kodeks karny

Tajemnica zawodowa w wyjaśnieniach obwinionego składanych w postępowaniu dyscyplinarnym – uwagi polemiczne | Palestra | 2014-03-04

Tematem artykułu jest związanie (lub jego brak) adwokata tajemnicą adwokacką w trakcie prowadzonego przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego.

Prawem karnym w dziennikarzy | Rzeczpospolita | 2012-10-09

Polemika z propozycjami Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi zmian w prawie karnym w zakresie odpowiedzialności za zniesławienie (pomówienie) i oszczerstwo oraz dziwną metodą ich “konsultowania”.

Burza wokół weryfikacji | Dziennik Gazeta Prawna - Prawnik | 2012-04-25

Czy wiedza specjalistyczna adwokatów powinna być dodatkowo sprawdzana? Czy jest dobry czas na wychodzenie z tym pomysłem?

Likwidacja małych sądów rejonowych, czyli reorganizacja permanentna | Dziennik Gazeta Prawna - Prawnik | 2011-12-28

Czy nieustające zmiany w strukturze sądownictwa dobrze służą wymiarowi sprawiedliwości i obywatelom, czy wprowadzają chaos i dezorientację? Dlaczego trzeba raz tworzyć, a raz likwidować niektóre sądy?

Gdzie się podziała nasza etyka | Dziennik Gazeta Prawna - Prawnik | 2011-10-19

Skoro o etyce prawników mówi się dużo, to czy z etyką jest coraz lepiej, czy też wręcz odwrotnie?

Gdzie leży kamień Adwokatury? | Palestra 2010/wrzesień-październik

Adwokatura znalazła się w niezmiernie opresyjnej sytuacji. Na czym ona polega? Jakie powinny być główne, dalekosiężne cele Adwokatury? Jak odzyskać odpowiedni autorytet i status zawodu adwokata?

Telewizja ludzi marnych | Gazeta Wyborcza | 2009-05-02

Artykuł współbrzmi z tekstem red. Jacka Żakowskiego (“Od Falskiej do Farfała”), który na przykładzie kłopotów red. Hanny Lis w TVP, zasugerował potrzebę wpisania do Prawa prasowego klauzuli sumienia.

Mamona czy zaufanie | Rzeczpospolita | 2009-04-10

Pomiędzy zawodem radcy prawnego a zawodem adwokata istnieją poważne różnice.

Przypadek Przemysława W. | Press | 2009/maj