Nota prawna

Zawartość witryny pozostaje pod ochroną ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Prawa autorskie do witryny, jak również prawa do jej elementów (materiałów tekstowych, grafiki, układu, fotografii, kodu źródłowego) stanowią własność i są zastrzeżone na rzecz Adw. Jerzy Naumann Kancelaria Adwokacka (©) za wyjątkiem:

 

• prawa autorskie do materiałów prasowych oraz fotografii przytoczonych w dziale „Varia” – z określeniem źródła pochodzenia – przysługują wskazanym w ich treści autorom/wydawcom;

• autorką fotografii (z wyjątkiem działu „Varia”) jest fot. Olga Majrowska;

• twórcą kodu źródłowego jest Marek Ciszewski (Intermake.pl);

• grafika i czuwanie nad projektem: Jacek Redźko.

 

Niedozwolone jest włączanie tej witryny do innych witryn lub ich części.

 

Wiadomości przesyłane do witryny pocztą elektroniczną, jak również dane ich autorów objęte są całkowitą poufnością – bez ograniczenia w czasie. Korespondencja z Klientami Kancelarii, nadesłane zapytania oraz udzielone porady objęte są w całości tajemnicą adwokacką, co oznacza, że nie podlegają ujawnieniu w żadnych okolicznościach i wobec kogokolwiek.