Wymowa prawnicza

Jerzy Bralczyk, Jacek Dubois, Gustaw Holoubek, Czesław Jaworski, Zdzisław Krzemiński, Grażyna Matyszkiewicz, Jerzy Naumann, Krzysztof Piesiewicz, Marcin Radwan-Röhrenschef, Andrzej Rościszewski, Jerzy Stuhr, Andrzej Tomaszek, Jacek Wasilewski, Edward Wende, Tadeusz de Virion, Jerzy Zajadło, Zbigniew Zapasiewicz, Kamil Zeidler, Adam Zienkiewicz

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu| C. H. Beck | 2012

Wymowa prawnicza | C. H. Beck | Wydanie 3. | 2010

Kroniki Zapowiedzianej Śmierci | Wydawnictwo Tygodnika Powszechnego | 2009

Do Tygodnika Powszechnego (nr 4 z 25 stycznia 2009 r.) dołączono szczególne wydawnictwo w postaci płyty dvd zawierającej materiały dotyczące działalności trzech księży: ks. Stanisława Suchowolca, ks. Stefana Niedzielaka oraz ks. Sylwestra Zycha oraz ich niewyjaśnionych do dzisiaj śmierci. Oprócz dużej wartości materiałów archiwalnych na płycie utrwalono rozmowy z osobami próbującymi rozwikłać tajemnicę śmierci księży.

Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza | LexisNexis | 2006

Raport Rokity • Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW | Arcana | Kraków 2005

2 sierpnia 1989 r. uchwałą sejmową została powołana nadzwyczajna komisja do zbadania działalności MSW z okresu dyktatury Jaruzelskiego i Kiszczaka. Prace Komisji podsumowywało sprawozdanie określane często, od nazwiska przewodzącego pracom „Raportem Rokity”.

Przestępczość komputerowa | Towarzystwo Naukowe „Dom Organizatora”

Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji - Prawnoautorska ochrona programów komputerowych w Polsce na tle praktyki sądowej z punktu widzenia adwokata

Pani Magdo, Pani pierwszej to powiem... | 2004

Kolejny tomik red. Magdy Jethon pełen anegdot opowiedzianych przez zaproszonych gości. Rok wydania: 2004.