Dobra osobiste: sposób na obelgi Grossa to tysiące pozwów | Rzeczpospolita | 2015-09-15

Jan Gross znów ostro zaatakował Polaków, pisząc, że w czasie II wojny światowej zabili więcej Żydów niż Niemców. Czy Polacy i Polska są bezbronni wobec takich potwarzy, czy też możemy podjąć jakąś skuteczną obronę sądową?

O etosie prawniczym | Rzeczpospolita | 2015-09-07

Czy istnieje jeszcze etos zawodu adwokata?

Zakładanie kancelarii: najlepsza reklama to zadowolony klient | Rzeczpospolita | 2015-08-09

Wejście na rynek, zwłaszcza młodych adwokatów jest coraz trudniejsze. Czy zniesienie zakazu reklamy może ułatwić start?

Już gorzej chyba być nie może | Rzeczpospolita | 2015-05-16

Czy należy usprawnić państwo? Czy wolno wywracać zapisy konstytucyjne dla doraźnych potrzeb? Dlaczego Polacy mają tak negatywny stosunek do prawa? Dlaczego nie ufają państwu? Czy sądy i prokuratura powinny być bez przerwy poddawane pseudoreformom, które rozregulowują zamiast poprawiać? Kto powinienem dostępować godności sędziego? Czy jesteśmy przygotowani na drastyczną reformę procedury karnej? Jak poprawić jakość uchwalanego przez Parlament prawa?

„Polskie obozy”: edukować, nie karać | Radio Funkhaus Europa | 2015-05-05

Wytaczanie procesów sądowych za słowa o „polskich obozach koncentracyjnych” nie jest ani skuteczną, ani właściwą drogą dla osiągnięcia celu, jakim jest trwałe wyeliminowanie z obiegu tego rodzaju haniebnych i zniesławiających Naród Polski sformułowań.

Rozregulowane prawo, rozregulowane sądy | Rzeczpospolita | 2015-02-04

Jedną z najważniejszych funkcji państwa jest wymierzanie sprawiedliwości. To skomplikowane zadanie. Od jego powodzenia zależy jakość państwa, poziom i siła demokracji oraz stosunek obywateli do prawa - a więc to wszystko, co składa się nie tylko na teraźniejszość, ale przede wszystkim - na przyszłość współczesnych, ale i następnych pokoleń.

Nie może adwokat mylić kamery telewizyjnej z sądem | Rzeczpospolita | 2014-08-22

Wypowiedź [adwokata] dopuszczalna to taki sposób komentowania, w którym adwokat skupia się na problemie sprawy oraz prezentuje odmienne racje, a więc jest jakby sprawozdawcą, a nie recenzentem. Gorzej, gdy kamerę traktuje się jak sędziego, a najgorzej gdy poprzez wypowiedzi w mediach adwokat stara się wywrzeć nacisk na sąd. Takie postawy są wyjątkowo naganne, bo niedopuszczalne.

Internet: mniej prawa, więcej kultury | Rzeczpospolita | 2014-07-22

Wyrok Warszawskiego Sądu Administracyjnego z 18 lipca 2014 roku (sygn. II SA/Wa 569/14) w istotny sposób wzmacnia ochronę dóbr osobistych naruszonych treścią postów internetowych. Tym samym, w równym stopniu, ogranicza wolność internetu, przez wielu rozumianą właśnie jako całkowita swoboda w zakresie treści i formy wypowiedzi, która nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom. Jednak zapatrzeni w suchą literę prawa prawnicy zapominają o innych płaszczyznach ocen, które mogą okazać się bliższe życiu. (Niestety mogą się też okazać dla wielu anachroniczne).

Obrona adwokata nie może ujawniać kulis zlecenia | Rzeczpospolita | 2014-07-08

Podczas realizacji udzielonego zlecenia adwokat nie może proponować działań niezgodnych z prawem

Obrona oskarżonego o zbrodnię to duże wyzwanie dla adwokata | Rzeczpospolita | 2014-04-09

Obrona zbrodniarza to jedna z najtrudniejszych prób etycznych, wobec której staje adwokat