W jakich przypadkach można mówić o naruszeniu dóbr osobistych? | Gazeta Wyborcza | 1996-08-29

Kiedy mamy do czynienia z faktycznym, a kiedy z urojonym naruszeniem dóbr osobistych.