Prowadzone sprawy

 

 

Podawanie przez adwokata do publicznej wiadomości listy prowadzonych spraw jest w każdym przypadku formą reklamowania się.

 

W adwokaturze nie jest akceptowane reklamowanie własnej działalności z uwagi na specyfikę pomocy adwokackiej: wysiłki adwokata noszą charakter usług o charakterze niematerialnym, a jako takie nie poddają się ścisłym miarom. Z tego powodu reklamowanie się adwokatów jest zakazane (a zatem podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej).

 

Adwokat powinien być oceniany nie poprzez listę prowadzonych spraw, lecz wyłącznie przez sposób działania, zaangażowanie, talent i pomysłowość w dążeniu do wygrania sprawy.

 

Zapewnianie o jakości usług poprzez zamieszczenie listy osób i podmiotów, które powierzyły kancelarii swoje sprawy byłoby działaniem obliczonym na zdobycie zaufania bez wystarczającego pokrycia.

 

Kształtowanie opinii o kancelarii za pomocą publikowania listy jej klientów i prowadzonych spraw mogłoby stanowić nieuczciwie wywołaną przesłankę decyzji o powierzeniu sprawy.

 

Z tych powodów lista prowadzonych przez Kancelarię spraw nie jest publikowana.