• 1982-1989 współpracownik Komisji d/s Interwencji i Praworządności NSZZ “Solidarność” prowadzonej przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich;

 

• 1989-1990 – ekspert z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej d/s Zbadania Działalności MSW (tzw. “Komisji Rokity”);

 

• 1993-2001 – współpracownik Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO (pierwszej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi od wejścia w życie w maju 1994 roku nowego Prawa autorskiego);

 

• 1994 – konsultant prawny pierwszego w Polsce wydawnictwa fontów komputerowych pt. “Biblioteka Monotype. 500 fontów. Wersja polska” (wydawca: Kuba Tatarkiewicz) oraz kolejnych bibliotek spolszczonych fontów firm Bitstream oraz ITC (wydawcy: Theta, Telefont);

 

• 1995-2001 – członek Rady Programowej Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich (obok. prof. Ewy Łętowskiej, dr hab. Ewy Nowińskiej, red. Andrzeja Jonasa, prof. Bogudara Kordasiewicza, prof. Andrzeja Rzeplińskiego i in.);

 

• w 1995 r., obok (m.in.) prof. Janusza Barty i prof. Ryszarda Markiewicza, zgłoszony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia SARP do Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Sztuki;

 

• w 1997-2001 współpracownik Freedom House, współprowadzący międzynarodową konferencję w Gruzji (2000) organizowaną przez FH oraz ABA, poświęconą wzajemnym relacjom między sędziami a dziennikarzami;

 

• w 1999 r. wraz z prof. Andrzejem Rzeplińskim oraz prof. Bogudarem Kordasiewiczem współzałożyciel Fundacji Na Rzecz Wolności Prasy (Fundacja niestety nie podjęła działalności);

 

• w latach 1997-2002 uczestnik i wykładowca seminariów prawnych i warsztatów dla dziennikarzy oraz sędziów organizowanych przez Fundację Helsińską i Fundację Batorego;

 

• w roku 1999 wpisany na listę arbitrów Krajowej Izby Gospodarczej;

 

• w latach 1999-2003 współpracownik European Audiovisual Observatory, uczestnik i prelegent na seminariach organizowanych przez EAO;

 

• w latach 2001-2007 korespondent, a następnie Konsultant Krajowy Institute of European Media Law w Saarbrücken oraz Hans Bredow Institute; autor analiz i raportów m.in. w sprawie przestrzegania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego “Television without frontiers”;

 

• 2001 (8-15 września) uczestnik i prelegent na International Summer School of Human Rights zorganizowanej przez Fundację Helsińską, Radę Europy i Fundację Batorego (referat pt. “Wolność wypowiedzi”);

 

• 2000-2008 wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Seminarium Wymowy Prawniczej organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji UW, Ośrodek Badawczy Adwokatury, Fundację Adwokatury Polskiej oraz Wydawnictwo C. H. Beck;

 

• w latach 2003-2007 współpracownik Instytutu Spraw Publicznych (program tzw. litygacji strategicznej);

 

• w roku 2004 - prowadzący konwersatorium w Instytucie Informatyki UW na zaproszenie prof. dr hab. Władysława Turskiego;

 

• w latach 2006-2008 członek Rady Instytutu Dziennikarstwa Polskapresse, prelegent na seminariach dla dziennikarzy;

 

• od 2006 r. na liście arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych “Lewiatan”;

 

• 2007 – uczestnik konferencji zorganizowanej przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prof. dr Zbigniewa Radwańskiego poświęconej tematyce pozwów zbiorowych;

 

• 2008-2009 członek jury konkursu na wybór logo oraz projektu identyfikacji wizualnej Adwokatury Polskiej;

 

• 2009 – uczestnik seminarium z cyklu “Technologie Informatyczne Wymiaru Sprawiedliwości – Elektroniczne aspekty postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego”;

• 2010 (XII) – wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej;

• 13 XII 2014 r., w 33. rocznicę wprowadzenia przez ryżym komunistyczny stanu wojennego, za działalność niepodległościową w latach 1982-1989, odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;