Działalność samorządowa

  

 

1984 – wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;

 

1989-1992 – wizytator Rady Warszawskiej;

 

1992-1995 – członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich Rady Warszawskiej;

 

1998-1999 – sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Warszawskiej;

 

1999-2001 – zastępca rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej;

 

2001-2004 – rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej;

 

2001-2004 – członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej;

 

2001-2004 – członek Komisji Lustracyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej;

 

2001-2007 – członek Naczelnej Rady Adwokackiej;

 

2004-2010 – członek Komisji Praw Człowieka;

 

2006-2010 – członek Komisji ds. Prac Parlamentarnych;

 

- wykładowca podczas szkoleń aplikantów adwokackich;

 

 

 

- po 10 kwietnia 2010 (to jest po tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej nieodżałowanego kol. adw. Stanisława Mikke) – przewodniczący, w Jego miejsce, Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej;

 

 

 

 

2007-2010 – Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury;

 

/w wyborach Krajowego Zjazdu Adwokatury odbywającego się w 2010 r. – nie kandydował na żadną z funkcji/.

 

                  ponadto:

 

2002-2010 – pomysłodawca projektu @adwokatura.pl i administrator kont pocztowych w tej domenie;

 

2006 – pomysłodawca i współtwórca serwisów www.palestra.pl oraz www.nra.pl

 

2007 – pomysłodawca i współtwórca serwisu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury www.wsd.adwokatura.pl

 

2008-2010 – członek zespołu NRA ds. informatyzacji Adwokatury;

 

2009-2010 – członek zespołu NRA ds. opracowania nowych legitymacji adwokackich;

 

od 01-07-2003 do 2010 – redaktor naczelny Biuletynu Informacji Publicznej NRA: www.bip.nra.pl;

 

od 13-05-2017 - sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Warszawskiej;

 
 
2006 / nr 3-4 | Palestra