Granice prowokacji dziennikarskiej | Gazeta Wyborcza | 1994-12-13

Dwoje dziennikarzy, Ewa Wanat i Maciej Gorzeliński zrealizowali prowokację dziennikarską dezawuującą niewłaściwą pracę policji poznańskiej. Czy popełnili przestępstwo - jak twierdzi prokuratura? Gdzie należy wytyczyć granice dopuszczalnej prowokacji dziennikarskiej?

Nowe prawo karne - ale jakie? | Życie Warszawy | 1988-12-13

Polemika z adw. dr Kazimierzem Łojewskim, Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej (1986-1989), członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
Głos w dyskusji na temat zmian w prawie karnym, a szerzej – w sprawie niedemokratycznych praktyk ówczesnej władzy.

O konsekwencjach bycia idolem | Życie Warszawy | 1986

Bardzo znany piłkarz potrącił pieszego na pasach, a następnie uciekł z miejsca wypadku nawet nie zatrzymując się. Czy takie zachowanie wywołuje jakieś szczególne konsenwencje etyczne, prawne, społeczne?