Do pełnienia funkcji adwokata potrzebne jest doświadczenie zawodowe | Gazeta Prawna | 2009-03-17

Doświadczenie i praktyka, a nie tylko prawnicza wiedza teoretyczna są niezbędnym przymiotem adepta do służby adwokackiej.

Sądów nie powinni wyręczać pełnomocnicy | Gazeta Prawna | 2008-05-19

Nie można przerzucać na strony procesowe tego, co winien wykonać sąd. W kształcie procesu coraz trudniej dostrzec racjonalność legislatorów.

Rzeczpospolita potrzebuje niezawisłych sędziów | Rzeczpospolita | 2008-12-21

Dlaczego wynagrodzenia sędziowskie muszą być godziwe?

Adwokat musi mieć dostęp do akt prokuratora | Gazeta Prawna | 2008-06-17

Trybunał Konstytucyjny ograniczył woluntaryzm prokuratury.

„Adwokat diabła” - recenzja | Edukacja Prawnicza | 2008/maj

Recenzja głośnego filmu pt. “Adwokat diabła”, czyli - na czym polega zawodowa i moralna powinność adwokata.

Trzeba zmienić model śledztwa | Gazeta Prawna | 2008-03-25

Postępowanie przygotowawcze, po 18 latach od przezwyciężenia komunizmu, nadal powiela model wypracowany w Sowietach. Wysoki czas, aby totalitarny model radziecki zastąpić normalnymi, właściwymi demokracji, regulacjami. Nikt na tym nie ucierpi – a demokracja tylko zyska.

Adwokat to strażnik Prawa | Dziennik | 2007-02-21

Artykuł Jerzego Jachowicza pt. „Polskich adwokatów opętała moc pieniądza” zawierał zbyt wiele uproszczeń, aby pozostawić go bez odpowiedzi...

Sądy nie działają w próżni | Gazeta Prawna | 2007-10-02

O wyzwaniach, jakie przed dziennikarzami stawia sądownictwo i opinia publiczna.

Nic o nas bez nas | Gazeta Prawna | 2007-02-27

Środowiska zawodowe adwokatów i radców prawnych to nie są dwie szafy, które sobie można dowolnie przestawiać z kąta w kąt. To jest dwadzieścia parę tysięcy żywych, pracujących ludzi, których nikt – jak dotychczas – nie pozbawił praw obywatelskich ani możności stanowienia o samych sobie

Tajemnica adwokacka ma charakter bezwzględny | Gazeta Prawna | 2007-02-02

Demokratyczne państwo winno powstrzymać się przed próbami forsowania tajemnicy adwokackiej.