II Krajowe posiedzenie Komisji Prawnych Okręgowych Rad Adwokackich | Kronika Izby Łódzkiej | 2003/wrzesień

Bogata w ważkie inicjatywy Izba Łódzka zorganiczowała konferencję poświęconą aktualnym problemom, z którymi konfrontowana jest Adwokatura.

Czy jest możliwa demokracja bez Adwokatury? | Biuletyn Izby Warszawskiej | 2003/wrzesień

„Adwokatura, albo jest wolna, niezawisła i samorządna albo nie ma jej wcale” - adw. dr Kazimierz Łojewski.

Państwo to media | Polityka | 2003-06-21

Redaktor Daniel Passent sceptycznie o wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Kwaśniewski contra Życie. Artykuł rozpoczyna jakże trafne zdanie: 8222;Monteskiusz nie przewidział, że narodzi się czwarta władza”.

W sądach do wieczora | Rzeczpospolita | 2003-03-28

Czy praca sądów warszawskich na dwie zmiany to dobry pomysł?

Nawet dobre prawo nie wystarczy | Rzeczpospolita | 2003-02-24

Ogólnopolskie Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw: sesja zorganizowana w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Co powinien był zrobić premier | Rzeczpospolita | 2003-01-06

Afera Rywina zatacza coraz szersze kręgi...

„Czy kochamy Wielkiego Brata?” | Gazeta | 2001-04-09

Ukazująca się w Toronto kanadyjska „Gazeta” relacjonuje przebieg odbywającego się 7 kwietnia 2001 r. w redakcji „Rzeczpospolitej” seminarium zorganizowanego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich poświęconego wejściu na polską antenę programu „Big Brother”.

Adwokat dla ofiary | Gazeta Wyborcza | 2001-01-29

Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało seminarium “Adwokat a ofiara przestępstwa”; spotkali się na nim przedstawiciele samorządu palestry oraz organizacji pozarządowych.

Rywin i... koniec? | Rzeczpospolita | 2003-01-17

Komentarze nt. działań prokuratury w sprawie Lwa Rywina.

Jawnie czy za zamkniętymi drzwiami | Rzeczpospolita | 2001-01-06

Czy jawność rozpraw dyscyplinarnych adwokatów jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowości orzekania? Sąd Najwyższy rozpoznał pierwsze trzy sprawy na nowych zasadach.