Przegadane pisma prawników szkodzą ich klientom | Rzeczpospolita | 2024-02-14

Podstawowa rola pełnomocnika to pisać i mówić klarownie, nie zanudzając sędziego

“Gryps” od klienta - co adwokat może zrobić podczas widzenia | Rzeczpospolita | 2023-08-01

Gryps nie jest korespondencją między adwokatem a klientem, bo adresatem grypsu jest kto inny. Adwokatowi w żadnym razie nie wolno przyjmować ani doręczać grypsów

Są etyczne problemy z “success fee” prawników | Rzeczpospolita | 2023-04-12

Proporcja umówionego wynagrodzenia za pracę i za sukces musi być zawsze kształtowana w rozsądnych granicach

Manowska vs. Zgorzelski - czy prezes SN ma szanse na zwycięstwo przed sądem | Rzeczpospolita | 2022-09-07

I prezes SN Małgorzata Manowska wezwała Zgorzelskiego do przeproszenia jej za te słowa. Jeśli ich nie będzie - pozwie go o ochronę dóbr osobistych. Jakie ma szanse na wygraną?

Sądy nie mogą zamykać się przed obywatelami | Rzeczpospolita | 2021-10-17

Prawnicy ostrzegają przed uciekaniem sędziów w niejawne i zdalne rozprawy.

Młodzi, zdolni i bez doświadczenia - o wyborze sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adwokatury | Rzeczpospolita | 2021-04-14

Jakimi kwalifikacjami i przymiotami charakteru powinien legitymować się adwokat, aby być sędzią dyscyplinarnym? W jaki sposób utrzymać autorytet adwokackiego sądownictwa dyscyplinarnego?

Apel Sikorskiego o wsparcie w sporze z Ordo Iuris raczej mu nie pomoże | Rzeczpospolita | 2021-03-03

Czy upublicznienie własnej sprawy sądowej w przestrzeni wirtualnej może zaszkodzić, pomóc, a może jest znakiem czasu?

Media publiczne i prorządowe nie chcą przepraszać mimo wyroków sądowych | Press | 2021-02-22

Uchylanie się od wykonania prawomocnego wyroku przez tego, kto sprawę przegrał jest przejawem anarchii prawnej. Takie postępowanie ze strony państwowego podmiotu publicznego jest bezprawnie, w najwyższym stopniu naganne i niemożliwe do zaakceptowania w państwie szanującym prawo. TVP stawiając się ponad prawem i sądami obnaża charakter władzy i ustroju panujących obecnie w Polsce. Redakcja czasopisma, które proces przegrało i lekceważy nakaz zawarty w wyroku sądowym wystawia świadectwo nie tylko swemu stosunkowi do prawa i praworządności, ale także - etyki dziennikarskiej.

Prawnicy o skazaniu redaktora Michała Majewskiego | Rzeczpospolita | 2020-02-09

Gdzie przebiega granica między zakazem naruszania tajemnicy dziennikarskiej a uprawnieniami organów państwa [tu: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]?

Swoboda wypowiedzi na Twitterze: 280 znaków to nie alibi | Rzeczpospolita | 2020-02-03

Jak oceniać twittera z punktu widzenia ochrony dóbr osobistych?