O aktualnym wizerunku Adwokatury | 2018-12-09 | In Gremio

 
Środowisko adwokackie padło ofiarą fatalnego zamysłu polegającego na tym, by zniszczyć elity środowiskowe, zawodowe, społeczne i polityczne.
 
 
2018-12-09_In_Gremio
 
powrót