2019-11-14 | Rzeczpospolita | Adwokatura coraz bliżej zniesienia zakazu reklamy

 
Zamiar zniesienia zakazu reklamowania się przez adwokatów jest przede wszystkim kontrowersyjny z uwagi na sposób, w jaki władze samorządowe chcą dokonać tak fundamentalnych zmian. Merytorycznie dopuszczenie reklamowania się zrujnuje nie tylko deontologiczny dorobek wielu pokoleń adwokatów, ale także doprowadzi do pauperyzacji ekonomicznej większości środowiska.
 
 
2019-11-14_Rz_reklama
 
powrót