Zbyt młodzi, by sądzić | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-06-07

 
Czy polski system powołań do służby sędziowskiej jest właściwy? Czy najważniejsze ludzkie sprawy rozstrzygają sędziowie należycie przygotowani? Jakie znaczenie przy wymierzaniu sprawiedliwości ma wiedza prawnicza, a jakie - doświadczenie życiowe? W czym wyraża się pojęcie wymierzania sprawiedliwości?
 
 
2013-06-07 | Dziennik Gazeta Prawna_1.pdf
2013-06-07 | Dziennik Gazeta Prawna_2.pdf
 
powrót