Praktyczne problemy z kodeksem etyki | Dziennik Gazeta Prawna | 2018-08-29

 
Pozyskiwanie zleceń musi pozostawać w zgodzie z etyką zawodową
 

 
 
2018-08-29_DGP
 
powrót