Tajemnica zawodowa w wyjaśnieniach obwinionego składanych w postępowaniu dyscyplinarnym – uwagi polemiczne | Palestra | 2014-03-04

 
Tematem artykułu jest związanie (lub jego brak) adwokata tajemnicą adwokacką w trakcie prowadzonego przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego.
 
 
2014-03/04 | Palestra.pdf
2014-03/04 | Palestra - artykuł adw. Radosława Baszuka
 
powrót