Święta czy nie święta tajemnica | Rzeczpospolita | 2015-11-05

 
Czy tajemnica adwokacka ma charakter bezwzględny? Oczywista dotąd odpowiedź na to pytanie coraz częściej staje się przedmiotem zadziwiającej ekwilibrystyki uprawianej przez tych, którzy tajemnicę adwokacką skłonni są kontestować, lekceważyć lub wręcz naruszać. Jakie są tego konsekwencje: dla Państwa, dla klienta, dla sądów, dla adwokatów? Czy zamach na tajemnicę adwokacką nie narusza idei praworządności oraz szans na właściwe czynienie przez sądownictwo sprawiedliwości?
 
 
2015_11_04_Rzecz_o_prawie
2015_11_04_Rzecz_o_prawie
2015_11_04_Rz_dwuglos
 
powrót