Odraczany wyrok to niepowetowana strata | Rzeczpospolita | 2006-10-17

O szkodliwości nagminnego odraczania publikacji orzeczeń.

Granice wolności słowa są zagrożone | Gazeta Prawna | 2006-08-29

Prawo do krytyki władzy publicznej nie oznacza prawa do jej znieważania.

O potrzebie szacunku | Gazeta Prawna | 2006-08-29

Rzeczywistość – w roku 2006 – zaczęła niemiłosiernie skrzeczeć.

Kto mieczem wojuje, od miecza ginie | Rzeczpospolita | 2006-04-26

Pisarz Pweł Huelle nie naruszył dóbr osobistych ks. Henryka Jankowskiego; ksiądz przegrywa proces.

Nadciąga antykorporacyjna krucjata | Gazeta Prawna | 2006-03-24

Złe emocje rodzą szkodliwe i nieodpowiedzialne pomysły. Bezrozumna nienawiść do Adwokatury marzy o jej zniszczeniu. Rozum i pokora - nieobecne.

Czy pozwy zbiorowe mają w Polsce szansę? | Gazeta Prawna | 2006-02-13

“Król afer” nad Wisłą?

Sąd to nie sala wykładowa | Gazeta Prawna | 2006-01-16

Sądowi nie wypada łajać adwokatów na sali sądowej. W szczególności – Sądowi Najwyższemu.

Występki dyscyplinarne adwokatów przed sądami powszechnymi • „NIE!” – kolejnym igrzyskom | Gazeta Prawna | 2006-01-03

Kurs na niszczenie Adwokatury, jej dorobku, tradycji i samorządności jeszcze bardziej przybiera na sile.

Pięć tysięcy prawników walczyło o aplikacje | Gazeta Prawna | 2005-12-14

Twierdzenia o niemożności prowadzenia przez samorząd adwokacki uczciwych i obiektywnych egzaminów na aplikację adwokacką okazały się demagogicznym pustosłowiem

Reklama nie może być dźwignią palestry • Reklamy chcą wyłącznie nieudacznicy | Gazeta Prawna | 2005-09-05

Rzetelna reklama w usługach niematerialnych jest niemożliwa. Dlatego jest zakazana w adwokaturze.