Niektórzy mają szansę na uniknięcie mandatu | Rzeczpospolita | 2007-03-27

Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. U 1/07), że straż miejska nie miała prawa karać mandatami za przekroczenie prędkości ustalone na podstawie wskazań fotoradarów.

Czy trzeba zmienić Prawo prasowe? | Gazeta Prawna | 2007-02-05

Zmiana Prawa prasowego w klimacie politycznym wiosny roku 2007 oznaczałaby regres w modelu dziennikarstwa.

Adwokat nie może donosić | Gazeta Prawna | 2007-02-02

Tajemnica adwokacka gwarancją dla klienta. Dążenia do jej pogwałcenia nie znajdują usprawiedliwienia.

Czy należy surowo karać kolorową prasę za plotkarskie artykuły? | Rzeczpospolita | 2007-01-30

Sąd to nie urząd | Rzeczpospolita | 2007-01-04

Zurzędniczenie sądownictwa i gwałtownie postępująca biurokracja sądowa nie przyspieszają, lecz opóźniają procesy. Od „ulepszeń” wymyślanych za urzędniczym biurkiem uchowaj nas boże.

Czy jest szansa na odszkodowanie, gdy poczta strajkuje? | Rzeczpospolita | 2006-11-23

Prawnicy krytykują ustawę ułatwiającą dostęp do korporacji prawniczych | Gazeta Prawna | 2006-11-13

Ministerstwo Sprawiedliwości nieustannie obniżając wymagania prowadzi prostą drogą do załamania się poziomu usług adwokackich (i radcowskich) oraz do poważnych kłopotów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz obniżenia poziomu orzecznictwa.

Odraczany wyrok to niepowetowana strata | Rzeczpospolita | 2006-10-17

O szkodliwości nagminnego odraczania publikacji orzeczeń.

Granice wolności słowa są zagrożone | Gazeta Prawna | 2006-08-29

Prawo do krytyki władzy publicznej nie oznacza prawa do jej znieważania.

O potrzebie szacunku | Gazeta Prawna | 2006-08-29

Rzeczywistość – w roku 2006 – zaczęła niemiłosiernie skrzeczeć.