Granice demonstracji | Rzeczpospolita | 2015-02-24

Czy odpowiedzialność prawna za treść haseł i napisów np. na ogrodzeniu powinna być rozciągnięta na właściciela posesji? Czy to nie nonsens?

To nie sędzia decyduje, co jest interesujące dla prasy | Rzeczpospolita | 2014-08-27

Ważny interes społeczny przemawia za zezwalaniem przez sądy na utrwalanie treści wyroku przez media. Odmowa może być źródłem rozmaitych podejrzeń i źle służy wizerunkowi oraz autorytetowi sądownictwa.

Czy sąd może być sędzią we własnej sprawie | Rzeczpospolita | 2014-07-07

Ostrożnie w sprawach, w których pozwanym o odszkodowanie za wadliwe prowadzenie sprawy jest sąd.

Zamiast reformować sąd, minister obciąża sędziego | Rzeczpospolita | 2014-07-04

Nie można przerzucać na sędziów odpowiedzialności za złą organizację i niedostateczną obsadę sądu

Jeden prezes sądu w rodzinie wystarczy | Rzeczpospolita | 2014-05-29

Niezależność i niezawisłość sędziego powinna być widoczna na pierwszy rzut oka; wątpliwości rujnują autorytet sądownictwa.

Potajemne nagrania jak inne dowody | Rzeczpospolita | 2014-03-05

Osoby skonfliktowane muszą uważać na to, co mówią. Ich wypowiedzi mogą być wykorzystane w sądzie.

Nagrywanie rozpraw wciąż solą w oku sędziów | Rzeczpospolita | 2014-01-02

Czy i kiedy sędzia może odmówić stronie procesu rejestrowania przebiegu rozprawy?

Flaga narodowa to nie jest pierwsze lepsze logo | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-07-10

Flaga narodowa to arcyważny symbol. Poniżania flagi nie wolno usprawiedliwiać powołaniem się na wolność słowa.

Sądy przyznają coraz większe odszkodowania | DGP Prawnik | 2013-03-20

Co składa się na kwotę odszkodowania przyznawanego przez sąd i jak obliczać kwotę żądania?

Ochrona przyrody stanęła na głowie | Rzeczpospolita | 2012-07-24

Czy drzewo może być ważniejsze niż ludzkie życie? - Kontrowersyjne rozstrzygnięcie NSA