Szafa Kiszczaka może uruchomić lawinę rewizji | Rzeczpospolita | 2016-03-02

Tak poważna ingerencja w prawo do prywatności - jaką jest przeszukanie, podlega ograniczeniom, które muszą być wykładane (i przestrzegane) ściśle i ścieśniająco. Podstawą do przeprowadzenia przeszukania muszą być dowody, zebrane w zgodny z prawem sposób, które wskazują, że dana rzecz faktycznie może znajdować się w miejscu, które zostaje poddane przeszukaniu. Same podejrzenia w żadnym wypadku nie są wystarczające, a oparcie przeszukania na podejrzeniach stanowi gwałtowne naruszenie prawa, w tym prawa konstytucyjnego. Kłopot powstaje w sprawie akt policji politycznej z okresu PRL-u, które mogą pozostawać ukryte, a więc poza państwowym archiwum, które obecnie obejmuje swoją pieczą Instytut Pamięci Narodowej. Jednak i w tym przypadku działania IPN podlegają restrykcyjnej kontroli Kodeksu postępowania karnego, ponieważ Służba Bezpieczeństwa PRL, ani jej "dorobek" dokumentacyjny nie zostały, niestety, w adekwatny sposób prawnie ocenione.

Kto zapłaci za przeproszenie Cezarego Pazury | Rzeczpospolita | 2015-12-21

Czy sąd powinien wykładać pieniądze, aby żądający drogich przeprosin mógł je opublikować, gdy nie czyni tego zobowiązany.

Sąd Najwyższy: wyrok ogłoszony z naruszeniem terminów jest ważny | Rzeczpospolita | 2015-07-15

Biorąc pod uwagę nagminność odroczeń ogłaszania orzeczeń można by dojść do wniosku, że obecnie do sądów trafiają wyłącznie sprawy zawiłe. A przecież tak nie jest. Tak więc mamy do czynienia z nagminnym niestosowaniem się przez sądy do reguły kodeksowej.

Haker kradnie, bank płaci | Rzeczpospolita | 2015-04-20

Uwaga i staranność obowiązują w równym stopniu banki, jak i klientów

Gdzie zarząd, tam spółka | Rzeczpospolita | 2015-03-16

Spółka zarejestrowana przed wojną we Lwowie chce odżyć teraz w Warszawie. Sąd Najwyższy mówi: to możliwe.

Granice demonstracji | Rzeczpospolita | 2015-02-24

Czy odpowiedzialność prawna za treść haseł i napisów np. na ogrodzeniu powinna być rozciągnięta na właściciela posesji? Czy to nie nonsens?

To nie sędzia decyduje, co jest interesujące dla prasy | Rzeczpospolita | 2014-08-27

Ważny interes społeczny przemawia za zezwalaniem przez sądy na utrwalanie treści wyroku przez media. Odmowa może być źródłem rozmaitych podejrzeń i źle służy wizerunkowi oraz autorytetowi sądownictwa.

Czy sąd może być sędzią we własnej sprawie | Rzeczpospolita | 2014-07-07

Ostrożnie w sprawach, w których pozwanym o odszkodowanie za wadliwe prowadzenie sprawy jest sąd.

Zamiast reformować sąd, minister obciąża sędziego | Rzeczpospolita | 2014-07-04

Nie można przerzucać na sędziów odpowiedzialności za złą organizację i niedostateczną obsadę sądu

Jeden prezes sądu w rodzinie wystarczy | Rzeczpospolita | 2014-05-29

Niezależność i niezawisłość sędziego powinna być widoczna na pierwszy rzut oka; wątpliwości rujnują autorytet sądownictwa.