Hejt obciąża także pomocników i podżegaczy | Rzeczpospolita | 2019-08-26

Za negatywne skutki szkalowania odpowiada nie tyko sprawca, ale i podżegacz oraz kierujący takim procederem. Tak karnie, jak i odszkodowawczo.

Prawo karne: kara dla żony za dręczenie męża - wyrok sądu | Rzeczpospolita | 2019-06-11

Za znęcanie się mąż i żona odpowiadają jednakowo

Rachoń i Skiba - będzie proces ws. wpisu na Facebooku po śmierci Pawła Adamowicza | Rzeczpospolita | 2019-01-22

W Polsce gwałtownie narasta potrzeba obrony - zagrożonej - demokracji. A demokracja to także prawo do krytyki, wolności słowa, wolności głoszenia poglądów i ocen, a także prawo do swobodnego działania prasy

Rozwód czy wrogie przejęcie w znanej kancelarii prawnej | Rzeczpospolita | 2019-01-13

Konieczna była zdecydowana interwencja sądu, aby uniemożliwić bezpardonową walkę o klientów

Sąd Najwyższy odpowie, czy można odmówić ujawnienia danych autora pomówienia w internecie | Rzeczpospolita | 2018-11-29

Czy firma świadcząca usługi dostępu do internetu ma prawo odmówić ujawnienia danych autora obraźliwego wpisu? Wolność wypowiedzi a prawo do godności.

Sąd to nie miejsce na strofowanie adwokata | Rzeczpospolita | 2018-10-30

Strofowanie adwokatów przez sędziów nie mieści się w kompetencjach sądów, których zadaniem jest wymierzanie sprawiedliwości

Adwokaci i radcowie na bakier z etyką | Rzeczpospolita | 2018-09-27

Adwokat pracujący dla tzw. kancelarii odszkodowawczej postępuje niezgodnie z zasadami wykonywania zawodu

Spory frankowiczów z bankami rozstrzygali sędziowie, którzy sami mają kredyty we frankach | Rzeczpospolita | 2018-04-10

Czy sędziowie, którzy sami mają zaciągnięte kredyty frankowe powinni orzekać w sprawach, w których stroną jest bank? Kiedy sędzia powinien wyłączyć się od rozpoznawania sprawy?

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za przewlekłość postępowania | Rzeczpospolita online | 2018-02-28

Opisany w artykule przypadek może nie jest najlepiej dobrany do ilustracji tezy, ale SN nie ma chyba racji; jest bowiem pewien próg takiego obciążenia sędziego pracą, po przekroczeniu którego - nawet najlepiej organizujący swoją pracę sędzia nie jest w stanie sporządzać uzasadnień orzeczeń w przepisanym czasie 14 dni. Oczekiwanie od sędziów pracy po nocach, albo w dniach wolnych jest całkowicie nieakceptowalne. To na aparacie państwowym spoczywa obowiązek takiego zapewnienia sędziom warunków spokojnej pracy, aby mogli sporządzać uzasadnienia terminowo, a przy tym sądzić, wydawać wyroki = wymierzać sprawiedliwość, uczyć się spraw, zaznajamiać się z orzecznictwem i literaturą - a wszystko to bez uszczerbku dla czasu niezbędnego na odpoczynek.Byłoby lepiej, gdyby SN w swoich rozstrzygnięciach schodził częściej z Olimpu na ziemię i poznał bliżej, jak wygląda ziemskie życie; a dopiero mając tę wiedzę śrubował wobec sędziów wymagania, którym sam, nawiasem mówiąc, nie podlega (w praktyce, nie - de iure).

Adwokat nie może zasiadać we władzach spółek handlowych | LEX Online | 2017-12-13

Adwokat został ukarany naganą i karą pieniężną za zasiadanie w zarządzie spółek handlowych. Sąd Najwyższy orzekł, że zakaz wynikający z zasad etyki nie ma nic wspólnego z ograniczaniem wolności wykonywania zawodu