2019-11-14 | Rzeczpospolita | Adwokatura coraz bliżej zniesienia zakazu reklamy

Zamiar zniesienia zakazu reklamowania się przez adwokatów jest przede wszystkim kontrowersyjny z uwagi na sposób, w jaki władze samorządowe chcą dokonać tak fundamentalnych zmian. Merytorycznie dopuszczenie reklamowania się zrujnuje nie tylko deontologiczny dorobek wielu pokoleń adwokatów, ale także doprowadzi do pauperyzacji ekonomicznej większości środowiska.

2019-08-27 | Rzeczpospolita | Kontrowersyjna przeszłość adwokata Konrada Pogody - pełnomocnika Emilii Szmydt

Adwokat musi dbać o to, żeby jego pojawienie się w sprawie pomagało, a nie szkodziło, klientowi

2019-08-26 | Rzeczpospolita | Hejt obciąża także pomocników i podżegaczy

Za negatywne skutki szkalowania odpowiada nie tyko sprawca, ale i podżegacz oraz kierujący takim procederem. Tak karnie, jak i odszkodowawczo.

Prawo karne: kara dla żony za dręczenie męża - wyrok sądu | Rzeczpospolita | 2019-06-11

Za znęcanie się mąż i żona odpowiadają jednakowo

Rachoń i Skiba - będzie proces ws. wpisu na Facebooku po śmierci Pawła Adamowicza | Rzeczpospolita | 2019-01-22

W Polsce gwałtownie narasta potrzeba obrony - zagrożonej - demokracji. A demokracja to także prawo do krytyki, wolności słowa, wolności głoszenia poglądów i ocen, a także prawo do swobodnego działania prasy

Rozwód czy wrogie przejęcie w znanej kancelarii prawnej | Rzeczpospolita | 2019-01-13

Konieczna była zdecydowana interwencja sądu, aby uniemożliwić bezpardonową walkę o klientów

Sąd Najwyższy odpowie, czy można odmówić ujawnienia danych autora pomówienia w internecie | Rzeczpospolita | 2018-11-29

Czy firma świadcząca usługi dostępu do internetu ma prawo odmówić ujawnienia danych autora obraźliwego wpisu? Wolność wypowiedzi a prawo do godności.

Sąd to nie miejsce na strofowanie adwokata | Rzeczpospolita | 2018-10-30

Strofowanie adwokatów przez sędziów nie mieści się w kompetencjach sądów, których zadaniem jest wymierzanie sprawiedliwości

Adwokaci i radcowie na bakier z etyką | Rzeczpospolita | 2018-09-27

Adwokat pracujący dla tzw. kancelarii odszkodowawczej postępuje niezgodnie z zasadami wykonywania zawodu

Spory frankowiczów z bankami rozstrzygali sędziowie, którzy sami mają kredyty we frankach | Rzeczpospolita | 2018-04-10

Czy sędziowie, którzy sami mają zaciągnięte kredyty frankowe powinni orzekać w sprawach, w których stroną jest bank? Kiedy sędzia powinien wyłączyć się od rozpoznawania sprawy?