Czy trzeba zmienić Prawo prasowe? | Gazeta Prawna | 2007-02-05

 
Zmiana Prawa prasowego w klimacie politycznym wiosny roku 2007 oznaczałaby regres w modelu dziennikarstwa.
 
W redakcji Gazety Prawnej odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów z zakresu mediów i Prawa prasowego.
 
 
2007-02-05 | Gazeta Prawna.pdf
 
powrót