Absurdalny [sądowy] zakaz zbierania informacji przez dziennikarzy | Press | 1999/wrzesień

 
Sądowe zabezpieczenia powództw w sprawach prasowych są dopuszczalne, ale muszą spełniać określone prawem kryteria. Generalny zakaz publikacji na dany temat jest niedopuszczalny.
 

 
 
1999/wrzesień | Press.pdf
1999/wrzesień | Press.jpg
 
powrót