Dyscyplinarna patologia | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-08-02

Sądownictwo dyscyplinarne musi pozostać w rękach samorządowych, ponieważ jest to zgodne z Konstytucją oraz ideą samorządności. Samorządowy system egzekwowania deontologii zawodowej musi jednak spełniać najwyższe standardy.

Zbyt wielu prawników chciałoby zaglądać do ksiąg | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-07-11

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowela do ustawy o księgach wieczystych nie uwzględnia adwokatów jako grupy zawodowej uprawnionej do przeglądania ksiąg wieczystych online (Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych). Jest to rozwiązanie niezrozumiałe i nieuzasadnione. Jeśli MS oraz GiODO żywią systemowy brak zaufania do adwokatów, to jest to sytuacja niepokojąca.

Swastyki na polskich murach | Rzeczpospolita online | 2013-07-05

Co można zrobić z haniebnymi symbolami umieszczanymi w miejscach publicznych przez niedouczonych chuliganów? Czy potrzebne jest tu prawo, czy też zdrowy odruch i odrobina rozsądku?

Prawnik za grosik | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-07-05

Mit, ślepa wiara, naiwność i legenda zderzają się z prawdą o zarobkach adwokatów; ferrari można, od czasu do czasu, zobaczyć na ulicy, ale w morzu 13-letnich toyot. Ostrzeżenia płynące z adwokatury przed nieprawdziwą wizją wpajaną studentom na wydziałach prawa zaczynają być konfrontowane z codziennym doświadczeniem młodych adwokatów. Solenne obietnice Ziobry i wartość “lex Gosiewski” zostają poddane życiowej próbie. A będzie tylko gorzej...

Zatarcie skazania – szansa z ograniczeniami | Rzeczpospolita | 2013-07-02

Skazanie uległo zatarciu; zostało usunięte z dokumentacji organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Czy to oznacza, że nie wolno, np. prasie przytaczać informacji o fakcie popełnienia przez „prześwietlaną” osobę przestępstwa w przeszłości? Jeśli jest to dopuszczalne, to kiedy?

Zniesienie kary dyscyplinarnej wydalenia z palestry | Rzeczpospolita | 2013-06-21

Psucia adwokatury ciąg dalszy: Trybunał Konstytucyjny i Sejm uważają, że wydalony z palestry consigliere mafii lub adwokat sprzedający sprawy swoich klientów, po 10 latach może wrócić do swej działalności.

Czy kultura sali rozpraw jest zadowalająca? | Rzeczpospolita | 2013-06-18

Coraz głośniej o przypadkach niewłaściwego zachowania się sędziów na sali rozpraw. Artykuł na temat sędziowskiej arogancji oraz wywiad z Sędzią Teresą Romerową.

Zbyt młodzi, by sądzić | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-06-07

Czy polski system powołań do służby sędziowskiej jest właściwy? Czy najważniejsze ludzkie sprawy rozstrzygają sędziowie należycie przygotowani? Jakie znaczenie przy wymierzaniu sprawiedliwości ma wiedza prawnicza, a jakie - doświadczenie życiowe? W czym wyraża się pojęcie wymierzania sprawiedliwości?

Rozprawa „Starucha” jednak bez cenzury | Rzeczpospolita | 2013-05-24

Czy swobodne rejestrowanie przebiegu rozprawy przez prasę oraz publiczność ma zostać dopuszczone jako nowy standard obowiązujący w wymiarze sprawiedliwości? Kto „rządzi” na sali sądowej? Czy sąd powinien ulegać presji sali? Jak prokurator powinien wykładać swoje racje?

Sędziowie ślubowali podlegać prawu. A nie innym sądom | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-04-17

Związanie sądów kolejnych instancji w zakresie orzekania jest instytucją nad wyraz kontrowersyjną. Procedura cywilna kompletnie nam się rozjechała. Pojawia się pytanie zasadnicze: kto orzeka w naszej sprawie? Oraz - na czym polega kontrola instancyjna?