Sąd oaza kłamstwa | Dziennik Gazeta Prawna | 2014-02-14

Fałszywe zeznania świadków to norma. To właśnie na nich często oparte są wyroki skazujące.

„Forbes” przeprosił, ale ze sprostowaniem się nie zgadza | Press online | 2013-11-20

Po zmianach w prawie prasowym zasady dotyczące zamieszczania sprostowań uległy pewnym zmianom. Redakcja nie zawsze musi zamieszczać sprostowanie w treści, jakiej domaga się żądający. Niekiedy redaktor naczelny może, a nawet musi odmówić publikacji sprostowania.

Do palestry po teście z moralności | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-11-13

Podczas egzaminu adwokackiego musi zostać poddany sprawdzeniu nie tylko poziom rzeczywistej wiedzy, ale także, czy aspirujący do zawodu posiada niezbędne predyspozycje oraz daje rękojmię wymaganego od adwokata podwyższonego poziomu etycznego.

Reklama upolityczniona | Press | 2013-11

Rząd chce zabronić Otwartym Funduszom Emerytalnym reklamowania się pod karą więzienia. Projekt ustawy budzi wątpliwości nie tylko prawne.

Adwokatów modlitwy i czary | Rzeczpospolita online | 2013-11-10

Zaklęcia i „zdrowaśki” nie zdadzą się na nic; na sprawę trzeba mieć pomysł.

Bez sprawozdania grożą nam nieme rozprawy | Rzeczpospolita | 2013-10-31

Projekt zmian w procedurze wzbudza obawy o zachowanie istoty procesu sądowego.

Przypadek Wiplera: trzeba wiedzieć z kim biesiadować | Rzeczpospolita online | 2013-11-04

Wobec prawa wszyscy są równi (powinni być).

Zapłacisz radcy, o ile wygra sprawę | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-10-30

Radcowie prawni nie widzą nic złego w zaakceptowaniu umawiania się na wynagrodzenie na podstawie pactum de quota litis i zamierzają odejść od standardów CCBE.

Zakaz reklamy dzieli palestrę | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-10-08

Czy tytuł zawodowy „adwokat” nie jest wystarczającą reklamą? Reklamowanie się przez adwokatów pozbawi ich ważnego atrybutu zawodowego i obniży rangę profesji.

Ziobro w masce żartownisia | Rzeczpospolita online | 2013-09-06

Używanie pogróżek w politycznym dyskursie kompromituje polityka.