Bez sprawozdania grożą nam nieme rozprawy | Rzeczpospolita | 2013-10-31

Projekt zmian w procedurze wzbudza obawy o zachowanie istoty procesu sądowego.

Przypadek Wiplera: trzeba wiedzieć z kim biesiadować | Rzeczpospolita online | 2013-11-04

Wobec prawa wszyscy są równi (powinni być).

Zapłacisz radcy, o ile wygra sprawę | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-10-30

Radcowie prawni nie widzą nic złego w zaakceptowaniu umawiania się na wynagrodzenie na podstawie pactum de quota litis i zamierzają odejść od standardów CCBE.

Zakaz reklamy dzieli palestrę | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-10-08

Czy tytuł zawodowy „adwokat” nie jest wystarczającą reklamą? Reklamowanie się przez adwokatów pozbawi ich ważnego atrybutu zawodowego i obniży rangę profesji.

Ziobro w masce żartownisia | Rzeczpospolita online | 2013-09-06

Używanie pogróżek w politycznym dyskursie kompromituje polityka.

Dyscyplinarna patologia | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-08-02

Sądownictwo dyscyplinarne musi pozostać w rękach samorządowych, ponieważ jest to zgodne z Konstytucją oraz ideą samorządności. Samorządowy system egzekwowania deontologii zawodowej musi jednak spełniać najwyższe standardy.

Zbyt wielu prawników chciałoby zaglądać do ksiąg | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-07-11

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowela do ustawy o księgach wieczystych nie uwzględnia adwokatów jako grupy zawodowej uprawnionej do przeglądania ksiąg wieczystych online (Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych). Jest to rozwiązanie niezrozumiałe i nieuzasadnione. Jeśli MS oraz GiODO żywią systemowy brak zaufania do adwokatów, to jest to sytuacja niepokojąca.

Swastyki na polskich murach | Rzeczpospolita online | 2013-07-05

Co można zrobić z haniebnymi symbolami umieszczanymi w miejscach publicznych przez niedouczonych chuliganów? Czy potrzebne jest tu prawo, czy też zdrowy odruch i odrobina rozsądku?

Prawnik za grosik | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-07-05

Mit, ślepa wiara, naiwność i legenda zderzają się z prawdą o zarobkach adwokatów; ferrari można, od czasu do czasu, zobaczyć na ulicy, ale w morzu 13-letnich toyot. Ostrzeżenia płynące z adwokatury przed nieprawdziwą wizją wpajaną studentom na wydziałach prawa zaczynają być konfrontowane z codziennym doświadczeniem młodych adwokatów. Solenne obietnice Ziobry i wartość “lex Gosiewski” zostają poddane życiowej próbie. A będzie tylko gorzej...

Zatarcie skazania – szansa z ograniczeniami | Rzeczpospolita | 2013-07-02

Skazanie uległo zatarciu; zostało usunięte z dokumentacji organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Czy to oznacza, że nie wolno, np. prasie przytaczać informacji o fakcie popełnienia przez „prześwietlaną” osobę przestępstwa w przeszłości? Jeśli jest to dopuszczalne, to kiedy?