Jawność rozprawy oznacza wolność relacji | Rzeczpospolita | 2014-05-28

Dziennikarz-sprawozdawca sądowy, a także obrońca to odpowiedzialne zajęcia. Obaj podlegają zasadom etyki zawodowej oraz obowiązkowi przestrzegania dobrych obyczajów.

Informatyzacja sądów to bieg z przeszkodami | Rzeczpospolita | 2014-03-29

Nowe systemy informatyczne wspomagające sądy nie uwzględniają potrzeb wszystkich ich użytkowników.

Gorąca ma być Pamela Anderson a nie adwokat | Prawnik.pl | 2014-03-28

Co daje się pogodzić z pozycją społeczną adwokata, a co już nie.

Nie karać posłańca złej wiadomości | Rzeczpospolita | 2014-03-20

Autorowi słynnej prowokacji wobec sędziego w obliczu zarzutów karnych. Jak ma zostać potraktowany?

Jak adwokaci wygrywają sprawy w pięć minut | Rzeczpospolita | 2014-03-15

Czy i kiedy sąd może ograniczać adwokata w swobodzie wypowiedzi? Czy ograniczanie rzeczowego wystąpienia nie narusza prawa do rzetelnego procesu?

Sąd oaza kłamstwa | Dziennik Gazeta Prawna | 2014-02-14

Fałszywe zeznania świadków to norma. To właśnie na nich często oparte są wyroki skazujące.

„Forbes” przeprosił, ale ze sprostowaniem się nie zgadza | Press online | 2013-11-20

Po zmianach w prawie prasowym zasady dotyczące zamieszczania sprostowań uległy pewnym zmianom. Redakcja nie zawsze musi zamieszczać sprostowanie w treści, jakiej domaga się żądający. Niekiedy redaktor naczelny może, a nawet musi odmówić publikacji sprostowania.

Do palestry po teście z moralności | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-11-13

Podczas egzaminu adwokackiego musi zostać poddany sprawdzeniu nie tylko poziom rzeczywistej wiedzy, ale także, czy aspirujący do zawodu posiada niezbędne predyspozycje oraz daje rękojmię wymaganego od adwokata podwyższonego poziomu etycznego.

Reklama upolityczniona | Press | 2013-11

Rząd chce zabronić Otwartym Funduszom Emerytalnym reklamowania się pod karą więzienia. Projekt ustawy budzi wątpliwości nie tylko prawne.

Adwokatów modlitwy i czary | Rzeczpospolita online | 2013-11-10

Zaklęcia i „zdrowaśki” nie zdadzą się na nic; na sprawę trzeba mieć pomysł.