Nie każdy trefny prawnik to adwokat | Rzeczpospolita | 2014-10-26

Wymienne używanie terminów “adwokat" i “prawnik" jest błędne; nie są to bowiem synonimy. W pewnych przypadkach może to prowadzić ku naruszeniu dóbr osobistych Adwokatury.

Jest wniosek o postępowanie dyscyplinarne w sprawie lekarza Anny Przybylskiej | TOK FM | 2014-10-09

Lekarz jest obowiązany, nawet po śmierci pacjenta, do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się lub czego był świadkiem podczas procesu leczenia. Tak stanowi Przysięga Hipokratesa, a także Kodeks Etyki Lekarskiej i poczucie przyzwoitości zawodowej.

Czy pająk Wardęgi podpada pod paragraf | Rzeczpospolita | 2014-09-26

Kwestia zgodności z prawem działań Sylwestra Wardęgi, producenta „rozrywki” internetowej nie nasuwa wątpliwości. Jedno tylko wymyka się ocenie prawnej: krańcowa nieodpowiedzialność.

Terminy sądowe nie mają wakacji | Rzeczpospolita | 2014-08-23

Co zrobić, gdy po powrocie 
z wakacji znajdujemy
 w skrzynce na listy awizo
 z sądu? Na pewno nie można o nim zapomnieć.

Taśmy powinna badać niezależna instytucja | Rzeczpospolita | 2014-07-10

Wyjaśnienie afery podsłuchowej wymaga pełnego publicznego zaufania do działań organów Państwa oraz najwyższej staranności z ich strony.

Jawność rozprawy oznacza wolność relacji | Rzeczpospolita | 2014-05-28

Dziennikarz-sprawozdawca sądowy, a także obrońca to odpowiedzialne zajęcia. Obaj podlegają zasadom etyki zawodowej oraz obowiązkowi przestrzegania dobrych obyczajów.

Informatyzacja sądów to bieg z przeszkodami | Rzeczpospolita | 2014-03-29

Nowe systemy informatyczne wspomagające sądy nie uwzględniają potrzeb wszystkich ich użytkowników.

Gorąca ma być Pamela Anderson a nie adwokat | Prawnik.pl | 2014-03-28

Co daje się pogodzić z pozycją społeczną adwokata, a co już nie.

Nie karać posłańca złej wiadomości | Rzeczpospolita | 2014-03-20

Autorowi słynnej prowokacji wobec sędziego w obliczu zarzutów karnych. Jak ma zostać potraktowany?

Jak adwokaci wygrywają sprawy w pięć minut | Rzeczpospolita | 2014-03-15

Czy i kiedy sąd może ograniczać adwokata w swobodzie wypowiedzi? Czy ograniczanie rzeczowego wystąpienia nie narusza prawa do rzetelnego procesu?