Nieprawnicze pomyłki przed sądem | Rzeczpospolita | 2015-04-07

Adwokatura to zajęcie stresujące o podwyższonym ryzyku.

Wzywanie do bojkotu wojska to przestępstwo | Rzeczpospolita | 2015-03-31

W toku kampanii wyborczej (w wyborach 2015 r. na Urząd Prezydenta RP) kandydaci formułują rozmaite deklaracje. Zgodność ich wypowiedzi z obowiązującym prawem podlega ocenie.

Czy przeprosiny minister wystarczą dziennikarzom? | Rzeczpospolita | 2014-12-10

Zatrzymanie dziennikarzy podczas zajść w PKW nie powinno się zdarzyć, przepraszam tych, których to dotknęło - powiedziała minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Czy to kończy sprawę?

Pozew nie wybieli hitlerowskiego generała | Rzeczpospolita online | 2014-11-05

Kuriozalny pozew rodziny hitlerowskiego generała o ochronę dóbr osobistych; chcą pozwać Muzeum Powstania Warszawskiego.

Widownia sądowa nie może być niema | Rzeczpospolita online | 2014-10-30

Sala sądowa to miejsce, które wymaga od obecnych zachowania stosownego dla miejsca i chwili. Dogadując sędziemu lub wiecując można narazić się na ukaranie. Czasem jednak odrobina zdrowego humoru niekoniecznie narusza powagę sądu.

Nie każdy trefny prawnik to adwokat | Rzeczpospolita | 2014-10-26

Wymienne używanie terminów “adwokat" i “prawnik" jest błędne; nie są to bowiem synonimy. W pewnych przypadkach może to prowadzić ku naruszeniu dóbr osobistych Adwokatury.

Jest wniosek o postępowanie dyscyplinarne w sprawie lekarza Anny Przybylskiej | TOK FM | 2014-10-09

Lekarz jest obowiązany, nawet po śmierci pacjenta, do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się lub czego był świadkiem podczas procesu leczenia. Tak stanowi Przysięga Hipokratesa, a także Kodeks Etyki Lekarskiej i poczucie przyzwoitości zawodowej.

Czy pająk Wardęgi podpada pod paragraf | Rzeczpospolita | 2014-09-26

Kwestia zgodności z prawem działań Sylwestra Wardęgi, producenta „rozrywki” internetowej nie nasuwa wątpliwości. Jedno tylko wymyka się ocenie prawnej: krańcowa nieodpowiedzialność.

Terminy sądowe nie mają wakacji | Rzeczpospolita | 2014-08-23

Co zrobić, gdy po powrocie 
z wakacji znajdujemy
 w skrzynce na listy awizo
 z sądu? Na pewno nie można o nim zapomnieć.

Taśmy powinna badać niezależna instytucja | Rzeczpospolita | 2014-07-10

Wyjaśnienie afery podsłuchowej wymaga pełnego publicznego zaufania do działań organów Państwa oraz najwyższej staranności z ich strony.