Czy Tomasz Lis zapłaci odszkodowanie za słowa o "Łupaszce"? | Rzeczpospolita | 2016-05-18

- Prawo nie służy do pisania historii. To dwie, odrębne dyscypliny oraz dwa, zupełnie odmienne sposoby opisu rzeczywistości. Stąd też pomysł, aby za pomocą wyroków sądowych pisać historię jest pomysłem chybionym. Instytucja sądu nie jest od tego, aby jej używać do pisania ludzkich życiorysów. Na tej samej zasadzie, wyrokiem sądowym nie da się zadekretować, że coś jest wybitnym dziełem, albo dziełem nic nie wartym. A tak w ogóle, to dążenie do dekretowania czyjejś wielkości (lub małości) przy użyciu pozwu sądowego zdecydowanie albo szkodzi pamięci tego, kogo chce się gloryfikować, albo pomaga temu, którego chciałoby się umniejszyć. Zasługi zaświadczone wyrokiem sądowym długo nie będą raczej pamiętane.

Prawnicy: Sejm ma prawo zadbać o dress code dziennikarzy | Rzeczpospolita | 2016-04-21

Gdy za “wychowywanie" dziennikarzy biorą się osoby, które uchybiają powadze izby, plotąc pospolite głupstwa, używając inwektyw czy ostentacyjnie jedząc na sali sejmowej, to rzeczywiście trzeba powątpiewać, czy regulatorom chodzi o powagę miejsca

Incydent w kościele ws. zakazu aborcji: msza to nie miejsce na prowokacje | Rzeczpospolita | 2016-04-07

Kamery i mikrofony już dawno wpuszczono do kościołów czyniąc z nich miejsce publiczne. Od pewnego czasu polskie kościoły coraz rzadziej są miejscem krzewienia wiary, a coraz częściej miejscem wiecowania. Z kolei treści, jakie daje się tam słyszeć są, niestety, coraz mniej związane z powagą miejsca kultu religijnego oraz sprawami wiary. Skoro miejsca te same zmieniają swoje przeznaczenie, to z uwagi na treści, które mogą naruszać prawo, albo uznawany porządek moralny, jak na przykład judzenie do nienawiści, mają znaczenie ogólnospołeczne. Takie zdarzenia mogą i powinny być w centrum zainteresowania mediów. Nagrywanie z ukrycia jest powszechnie używanym narzędziem dziennikarstwa śledczego. Nagrywanie jawne, choć bez pozwolenia gospodarza miejsca wydarzeń nie narusza prawa, a może być oceniane wyłącznie w kategoriach dochowania zasad wykonywania zawodu dziennikarskiego i przestrzegania standardów.

Koszty sądowe: czy cennik rozpraw w prywatnych procesach ma sens | Rzeczpospolita | 2016-02-29

Jak się ma wysokość kosztów sądowych do ustrojowej i społecznej roli sądownictwa?

Ile prywatności w listach do Kiszczaka | Rzeczpospolita online | 2016-02-26

Czy IPN publikując prywatne listy kierowane do Kiszczaka naruszył prawo?

Czy nie skasować fikcji doręczeń pism sądowych | Rzeczpospolita online | 2016-01-20

Poseł Ruchu Kukiz '15 zaproponował zniesienie domniemania doręczania przesyłek sądowych, pozwalającego na prowadzenie postępowania mimo nieodebrania przez adresata korespondencji.

Czy regularnie piszący bloger powinien być w rejestrze tytułów prasowych | Rzeczpospolita online | 2016-01-18

Czy nałożenie na blogerów obowiązku rejestracji jest zgodne z wolnością słowa? Czy taka restrykcja faktycznie ograniczy mowę nienawiści?

Sędzia Trybunału może podlegać wyłączeniu, jeżeli uczestniczył w wydaniu aktu | Rzeczpospolita | 2015-11-26

Prace Trybunału Konstytucyjnego w żadnym przypadku nie mogą zostać sparaliżowane

Autoryzacja nie może być nadużywana | Rzeczpospolita | 2015-10-06

Jakie są granice autoryzacji? Czy prawo do autoryzacji wypowiedzi udzielonej prasie powinno zostać utrzymane? Dlaczego prawo autoryzacji jest potrzebne?

Przekaz podprogowy w spocie Szydło. Eksperci: to zakazana technika manipulacji | 2015-09-05 | Wirtualna Polska, PAP

Każdy z nas ma prawo nie być niepokojonym treściami, których nie chce oglądać.