Prywatna korespondencja pracownika: 40 tys. zł za otwarcie listu do prokuratora | Rzeczpospolita | 2017-06-21

Otwarcie pisma adresowanego do rąk własnych pracownika może skutkować odszkodowaniem.

Przesłuchania w śledztwie trzeba nagrywać - opinie prawników | Rzeczpospolita | 2017-06-05

Rejestracja audio-wideo przesłuchań podejrzanych oraz świadków powinna być obowiązującą zasadą.

Zielone żaboty na bakier z etyką | Dziennik Gazeta Prawna | 2017-05-17

"Adwokatura warszawska angażuje w tej chwili wielką energię w to, by wzmocnić system odpowiedzialności dyscyplinarnej i by adwokaci, którzy naruszyli zasady etyki lub prawo, ponosili odpowiedzialność – do wykluczenia z adwokatury włącznie" – adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Projekt nowelizacji Prawa prasowego nie taki zły, jak się spodziewano | Press.pl | 2017-04-12

Przygotowana nowelizacja m.in. przepisów dotyczących autoryzacji ma swoje plusy, ale też wiele minusów.

“Amok” i dobra osobiste - spór o film przed premierą | Rzeczpospolita | 2017-03-22

Czy film fabularny, a więc opowieść mniej lub bardziej fikcyjna, może naruszać dobra osobiste?

Prawnicy na bakier z etyką | Gazeta Prawna - Prawnik.pl - 2017-03-07

W razie pojawienia się w mediach bulwersujących wiadomości na temat postępowania adwokatów. sędziów, notariuszy, komorników itd. - chowanie głowy w piasek (przez samorząd) to metoda obrony skazana na niepowodzenie. Aferowe przypadki zdarzają się we wszystkich środowiskach zawodowych, jednak prawnicze samorządy muszą reagować o wiele bardziej zdecydowanie - zwłaszcza w komunikacji ze społeczeństwem i mediami.

Prawnicy: Ujawnianie nazwisk w relacjach z procesu jest bezprawne | PAP, Gazeta Prawna | 2017-01-03

Zgodnie z art. 13 Prawa prasowego nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.

Sprawa zwolnień lekarskich w Łodzi | Rzeczpospolita | 2016-12-09

Nadużywanie zwolnień lekarskich jest z pewnością naganne, jednak to praktyka powszechna, obecna we wszystkich zawodach.

SN o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pracownika banku: Bank płaci za oszusta | Rzeczpospolita | 2016-10-16

Jakie są granice odpowiedzialności banku za szkodę wyrządzoną klientowi przez bankowca?

Martwe konta: pieniędzy trzymanych w banku trzeba pilnować | Rzeczpospolita | 2016-07-14

Nieaktywne konta bankowe mogą być pokusą dla oszustów. Czy posiadacz rachunku lub spadkobierca mają prawny obowiązek pilnowania czy nie padł on łupem przestępców?