Prawnicy na bakier z etyką | Gazeta Prawna - Prawnik.pl - 2017-03-07

W razie pojawienia się w mediach bulwersujących wiadomości na temat postępowania adwokatów. sędziów, notariuszy, komorników itd. - chowanie głowy w piasek (przez samorząd) to metoda obrony skazana na niepowodzenie. Aferowe przypadki zdarzają się we wszystkich środowiskach zawodowych, jednak prawnicze samorządy muszą reagować o wiele bardziej zdecydowanie - zwłaszcza w komunikacji ze społeczeństwem i mediami.

Prawnicy: Ujawnianie nazwisk w relacjach z procesu jest bezprawne | PAP, Gazeta Prawna | 2017-01-03

Zgodnie z art. 13 Prawa prasowego nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.

Sprawa zwolnień lekarskich w Łodzi | Rzeczpospolita | 2016-12-09

Nadużywanie zwolnień lekarskich jest z pewnością naganne, jednak to praktyka powszechna, obecna we wszystkich zawodach.

SN o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pracownika banku: Bank płaci za oszusta | Rzeczpospolita | 2016-10-16

Jakie są granice odpowiedzialności banku za szkodę wyrządzoną klientowi przez bankowca?

Martwe konta: pieniędzy trzymanych w banku trzeba pilnować | Rzeczpospolita | 2016-07-14

Nieaktywne konta bankowe mogą być pokusą dla oszustów. Czy posiadacz rachunku lub spadkobierca mają prawny obowiązek pilnowania czy nie padł on łupem przestępców?

Czy Tomasz Lis zapłaci odszkodowanie za słowa o "Łupaszce"? | Rzeczpospolita | 2016-05-18

- Prawo nie służy do pisania historii. To dwie, odrębne dyscypliny oraz dwa, zupełnie odmienne sposoby opisu rzeczywistości. Stąd też pomysł, aby za pomocą wyroków sądowych pisać historię jest pomysłem chybionym. Instytucja sądu nie jest od tego, aby jej używać do pisania ludzkich życiorysów. Na tej samej zasadzie, wyrokiem sądowym nie da się zadekretować, że coś jest wybitnym dziełem, albo dziełem nic nie wartym. A tak w ogóle, to dążenie do dekretowania czyjejś wielkości (lub małości) przy użyciu pozwu sądowego zdecydowanie albo szkodzi pamięci tego, kogo chce się gloryfikować, albo pomaga temu, którego chciałoby się umniejszyć. Zasługi zaświadczone wyrokiem sądowym długo nie będą raczej pamiętane.

Prawnicy: Sejm ma prawo zadbać o dress code dziennikarzy | Rzeczpospolita | 2016-04-21

Gdy za “wychowywanie" dziennikarzy biorą się osoby, które uchybiają powadze izby, plotąc pospolite głupstwa, używając inwektyw czy ostentacyjnie jedząc na sali sejmowej, to rzeczywiście trzeba powątpiewać, czy regulatorom chodzi o powagę miejsca

Incydent w kościele ws. zakazu aborcji: msza to nie miejsce na prowokacje | Rzeczpospolita | 2016-04-07

Kamery i mikrofony już dawno wpuszczono do kościołów czyniąc z nich miejsce publiczne. Od pewnego czasu polskie kościoły coraz rzadziej są miejscem krzewienia wiary, a coraz częściej miejscem wiecowania. Z kolei treści, jakie daje się tam słyszeć są, niestety, coraz mniej związane z powagą miejsca kultu religijnego oraz sprawami wiary. Skoro miejsca te same zmieniają swoje przeznaczenie, to z uwagi na treści, które mogą naruszać prawo, albo uznawany porządek moralny, jak na przykład judzenie do nienawiści, mają znaczenie ogólnospołeczne. Takie zdarzenia mogą i powinny być w centrum zainteresowania mediów. Nagrywanie z ukrycia jest powszechnie używanym narzędziem dziennikarstwa śledczego. Nagrywanie jawne, choć bez pozwolenia gospodarza miejsca wydarzeń nie narusza prawa, a może być oceniane wyłącznie w kategoriach dochowania zasad wykonywania zawodu dziennikarskiego i przestrzegania standardów.

Koszty sądowe: czy cennik rozpraw w prywatnych procesach ma sens | Rzeczpospolita | 2016-02-29

Jak się ma wysokość kosztów sądowych do ustrojowej i społecznej roli sądownictwa?

Ile prywatności w listach do Kiszczaka | Rzeczpospolita online | 2016-02-26

Czy IPN publikując prywatne listy kierowane do Kiszczaka naruszył prawo?