Zmiany w ustawie o IPN to dobry krok, ale nadal zagrożona jest wolność słowa | Press | 2018-06-28

Mimo uchylenia przepisów karnych, w dalszym ciągu ustawa o IPN może na arenie międzynarowej wyrządzać szkodę ważnym interesom Polski.

Szanse Magdaleny Ogórek w sporze z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin | Rzeczpospolita online | 2018-03-14

Obrażanie, poniżanie, szczucie...

Ustawa o IPN: w praktyce trudno będzie oddzielić naukę od publicystyki | Rzeczpospolita | 2018-02-08

O dalszych, fatalnych skutkach nowelizacji ustawy o IPN

Ustawę o IPN zweryfikuje życie - prawnicy o niedoróbkach ustawodawcy | Rzeczpospolita | 2018-02-05

Nowelizacja ustawy o IPN narusza żywotne interesy Państwa Polskiego i wyrządza Krajowi niepowetowaną szkodę

Bat na neonazistów może być nieskuteczny | Rzeczpospolita | 2018-01-29

Każdy faszystowski eksces wymaga natychmiastowej, konsekwentnej i dotkliwej reakcji ze strony organów Państwa.

Dane osobowe przed komisją śledczą i weryfikacyjną: ksywy nie mogą skrywać nazwisk | Rzeczpospolita | 2017-11-02

Nie ma uzasadnienia dla ukrywania nazwisk pod inicjałami lub gangsterskimi pseudonimami osób zeznających przed komisją sejmową

Depozyt adwokacki to nie pranie pieniędzy | Rzeczpospolita | 2017-09-22

Wyłącznie do adwokata należy rozstrzygnięcie, czy w konkretnej sprawie złożenie przez klienta pieniędzy do depozytu adwokackiego objęte jest tajemnicą adwokacką. Jednak depozyt adwokacki nigdy nie może być użyty do przechowywania korzyści uzyskanych z przestępstwa. Płynie z tego obowiązek postępowania przez adwokata w sprawach depozytu w sposób szczególnie rozważny.

Nowe zasady autoryzacji wypowiedzi | Rzeczpospolita | 2017-09-14

Sejm pracuje nad nowelizacją Prawa prasowego. Opracowany projekt zmian dotyczących autoryzacji nie spełnia jednak wymagań dobrej legislacji.

Kiedy świadek może odmówić skladania zeznań | Rzeczpospolita | 2017-09-07

Adwokat nie może składać zeznań na okoliczności związane z powierzoną mu do prowadzenia sprawą.

Powrót byłego wiceministra | Dziennik Gazeta Prawna | 2017-06-22

Zlecenia udzielane przez instytucje państwowe prawnikom zewnętrznym podlegają szczególnym rygorom i muszą być całkowicie przejrzyste