Dane osobowe przed komisją śledczą i weryfikacyjną: ksywy nie mogą skrywać nazwisk | Rzeczpospolita | 2017-11-02

Nie ma uzasadnienia dla ukrywania nazwisk pod inicjałami lub gangsterskimi pseudonimami osób zeznających przed komisją sejmową

Depozyt adwokacki to nie pranie pieniędzy | Rzeczpospolita | 2017-09-22

Wyłącznie do adwokata należy rozstrzygnięcie, czy w konkretnej sprawie złożenie przez klienta pieniędzy do depozytu adwokackiego objęte jest tajemnicą adwokacką. Jednak depozyt adwokacki nigdy nie może być użyty do przechowywania korzyści uzyskanych z przestępstwa. Płynie z tego obowiązek postępowania przez adwokata w sprawach depozytu w sposób szczególnie rozważny.

Nowe zasady autoryzacji wypowiedzi | Rzeczpospolita | 2017-09-14

Sejm pracuje nad nowelizacją Prawa prasowego. Opracowany projekt zmian dotyczących autoryzacji nie spełnia jednak wymagań dobrej legislacji.

Kiedy świadek może odmówić skladania zeznań | Rzeczpospolita | 2017-09-07

Adwokat nie może składać zeznań na okoliczności związane z powierzoną mu do prowadzenia sprawą.

Powrót byłego wiceministra | Dziennik Gazeta Prawna | 2017-06-22

Zlecenia udzielane przez instytucje państwowe prawnikom zewnętrznym podlegają szczególnym rygorom i muszą być całkowicie przejrzyste

Prywatna korespondencja pracownika: 40 tys. zł za otwarcie listu do prokuratora | Rzeczpospolita | 2017-06-21

Otwarcie pisma adresowanego do rąk własnych pracownika może skutkować odszkodowaniem.

Przesłuchania w śledztwie trzeba nagrywać - opinie prawników | Rzeczpospolita | 2017-06-05

Rejestracja audio-wideo przesłuchań podejrzanych oraz świadków powinna być obowiązującą zasadą.

Zielone żaboty na bakier z etyką | Dziennik Gazeta Prawna | 2017-05-17

"Adwokatura warszawska angażuje w tej chwili wielką energię w to, by wzmocnić system odpowiedzialności dyscyplinarnej i by adwokaci, którzy naruszyli zasady etyki lub prawo, ponosili odpowiedzialność – do wykluczenia z adwokatury włącznie" – adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Projekt nowelizacji Prawa prasowego nie taki zły, jak się spodziewano | Press.pl | 2017-04-12

Przygotowana nowelizacja m.in. przepisów dotyczących autoryzacji ma swoje plusy, ale też wiele minusów.

“Amok” i dobra osobiste - spór o film przed premierą | Rzeczpospolita | 2017-03-22

Czy film fabularny, a więc opowieść mniej lub bardziej fikcyjna, może naruszać dobra osobiste?