Zdjęcie togi nie chroni | Rzeczpospolita | 2011-06-04

Wymagania wobec adwokatów nie dotyczą tylko pracy zawodowej, stosunku do kolegów i samorządu, ale także ogólnych zachowań.

Zielone światło dla honorariów na procent | Rzeczpospolita | 2011-05-27

Nachalne uzależnianie wynagrodzenia adwokata w formie procentu od wygranej może być źródłem patologii i poważnie szkodzić zawodowi oraz wymiarowi sprawiedliwości.

Kontrolowanie mecenasa chroni przed porażką | Rzeczpospolita | 2011-04-23

Składanie przez adwokata klientowi obietnic bez pokrycia jest poważnym nadużyciem zawodowym. Adwokat, który gwarantuje klientowi wygraną, do rzetelnych nie należy. Taka obietnica oznacza, że trzeba szukać innego.

Rozprawa będzie łatwiejsza nawet bez pełnomocnika | Rzeczpospolita | 2011-02-16

Propozycje nowelizacyjne procesu cywilnego przekraczają granice absurdu. Kto za ten splot nieszczęść poniesie odpowiedzialność? Kiedy to pytanie zostanie zadane?

Jaki jest status dziennikarza pracującego jako freelancer? | Rzeczpospolita | 2011-01-04

Czy dziennikarz freelancer korzysta z takiej samej ochrony tajemnicy źródeł informacji jak dziennikarz zatrudniony na etacie redakcji?

Sądy wolą ustawy z komputera | Dziennik Gazeta Prawna | 2010-11-26

Zdanie się na systemy informacji prawnej dostępne w sieci może być źrodłem istotnych pomyłek sądowych.

Ustawę o IPN zweryfikuje życie - prawnicy o niedoróbkach ustawodawcy | Rzeczpospolita | 2018-02-05

Nowelizacja ustawy o IPN narusza żywotne interesy Państwa Polskiego i wyrządzi niepowetowane, trwałe szkody

Trybunał: procesy prasowe muszą być szybsze | Rzeczpospolita | 2010-11-10

TK powiedział „dość” banialukom, że zabezpieczenie prasowe to cenzura prewencyjna. Jednocześnie wskazał, że niekonstytucyjny jest brak ustalenia maksymalnego terminu, przez który ma obowiązywać zakaz publikacji ustalony zabezpieczeniem powództwa. Opinie co do terminu obowiązywania zakazu są podzielone.

Wstrzymanie publikacji prasowej przez sąd | Salon24 | 2010-11-09

Sprawy o ochronę dóbr osobistych przeciwko prasie muszą uzyskać szybką ścieżkę.

Rewolucja w dostępie do ksiąg wieczystych | Rzeczpospolita | 2010-06-17

Księgi wieczyste stają się dostępne przez internet. Rewolucja.