Sąd raczej nie zburzy kompromisu wokół krzyża | Rzeczpospolita | 2012-09-04

Jakie szanse ma pozew grupy posłów o usunięcie krzyża z sali Sejmu RP? Czy wolności niewierzących są chronione w takim samym stopniu, jak wolność wyznania osób wierzących?

Mniej rygorów karnych w prawie prasowym | Rzeczpospolita | 2012-07-30

W pośpiechu, po upływie terminu, Sejm znowelizował Prawo prasowe w zakresie sprostowań prasowych. Ile w tym populizmu, a ile szkodliwego pośpiechu?

Rośnie kolejka do zawodu sędziego | Rzeczpospolita | 2012-07-04

Jakie są przyczyny wzrostu zainteresowania sprawowaniem funkcji sędziowskiej?

NIK ma wątpliwości co do outsourcingu w białostockim sądzie | Dziennik Gazeta Prawna | 2012-07-03

Czy uzasadnienie orzeczenia może sporządzić kto inny niż orzekający w sprawie sędzia?

Flaga już nie taka święta | Rzeczpospolita | 2012-06-28

Szacunek wobec symboli narodowych przegrywa z komercją.

Kara za mowę nienawiści | Rzeczpospolita | 2012-06-27

Czy zniewagę można tłumaczyć prawem do satyry? Wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego i Michała Figurskiego wywołały falę oburzenia.

Audytor musi zapłacić minimalną opłatę za nadzór | Dziennik Gazeta Prawna | 2012-05-28

Opłaty nakładane przez władze samorządowe biegłych rewidentów na własne środowisko budzą wątpliwości.

Co z poselską prywatnością? | Rzeczpospolita | 2012-05-15

Natarczywość dziennikarska ma granice. Incydent między E. Stankiewicz a marsz. St. Niesiołowskim.

KNA nie odrzuciła uchwały niezgodnej z prawem | Dziennik Gazeta Prawna | 2012-05-15

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów nałożyła na audytorów opłaty w zawyżonej wysokości. Komisja Nadzoru Audytowego Ministerstwa Finansów nie zaskarżyła jednak uchwały KIBR.

Emocje nie dla sędziego | Rzeczpospolita | 2012-05-10

Zbyt silne emocje u sędziego uniemożliwiają wymierzanie sprawiedliwości.