Court ruling could swing Polish c.bank behind bolder rate cuts | Reuters U.S. Edition | 2013-01-23

Sędzia nie może tak po prostu wyprosić z sali | Rzeczpospolita | 2013-01-14

Usunięcie strony procesu z sali rozpraw jest zawsze posunięciem drastycznym

Chcą uczyć o tym, że polskie sądownictwo jest złe | Rzeczpospolita | 2012-12-04

Curiozum: w podręczniku szkolnym pojawiły się treści znieważające polskie sądownictwo

Klienci nie chcą płacić za przegraną | Dziennik Gazeta Prawna | 2012-11-26

Prowadzenie przez adwokata sprawy za wynagrodzenie płatne wyłącznie w razie wygranej prowadzi wprost do patologii zawodowej

Co może wydawca, co może redakcja - prawne aspekty | Rzeczpospolita | 2012-11-17

Niefortunny artykuł "Rzeczpospolitej" o wykryciu trotylu i nitrogliceryny na pokładzie smoleńskiego tupolewa wzniecił cały szereg pytań o relacje między wydawcą a redaktorem naczelnym oraz redakcją. Gdzie przebiega granica odpowiedzialności? Co wolno wydawcy?

Sądowe zabezpieczenie w sprawie filmu pt. "Jesteś bogiem" | Gazeta Wyborcza | 2012-11-13

W sprawach o ochronę dóbr osobistych, jak i w sprawach z zakresu prawa autorskiego sądowe zabezpieczenie roszczeń jest dopuszczalne na takich samych zasadach, jak w innego rodzaju sprawach cywilnych

Obowiązujący system naboru kadry sędziowskiej nie zdaje egzaminu | Dziennik Gazeta Prawna | 2012-10-23

Kto powinien pełnić służbę sędziowską? Czy sędziami zostają osoby do tego właściwie przygotowane? Jakie wymagania stawiamy kandydatom na funkcję sędziowską? Dlaczego kryteria muszą być wobec nich tak bardzo podwyższone?

Antynagroda SDP: jak mocno można piętnować | Rzeczpospolita | 2012-10-06

Tegoroczne dziennikarskie antywyróżnienie wywołało spór o standard uprawiania zawodu i o samą (anty) nagrodę po tym, jak Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich "nominowało" do nagrody Cezarego Łazarewicza za tekst "Ojciec braci", którego bohaterem jest Rajmund Kaczyński - ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Łazarewicz zapowiedział proces sądowy o ochronę swoich dóbr osobistych.

Cieńsza skóra polityka | Rzeczpospolita | 2012-09-26

Ograniczenie odpowiedzialności karnej za zniesławienie wyłącznie do pomówienia w mediach wymierzone jest w dziennikarzy.

Dowód prawdy na linii Ministerstwo - Sąd Okręgowy w Gdańsku | Rzeczpospolita | 2012-09-25

Sądownictwo na skraju kompromitacji