Sądowe zabezpieczenie w sprawie filmu pt. "Jesteś bogiem" | Gazeta Wyborcza | 2012-11-13

W sprawach o ochronę dóbr osobistych, jak i w sprawach z zakresu prawa autorskiego sądowe zabezpieczenie roszczeń jest dopuszczalne na takich samych zasadach, jak w innego rodzaju sprawach cywilnych

Obowiązujący system naboru kadry sędziowskiej nie zdaje egzaminu | Dziennik Gazeta Prawna | 2012-10-23

Kto powinien pełnić służbę sędziowską? Czy sędziami zostają osoby do tego właściwie przygotowane? Jakie wymagania stawiamy kandydatom na funkcję sędziowską? Dlaczego kryteria muszą być wobec nich tak bardzo podwyższone?

Antynagroda SDP: jak mocno można piętnować | Rzeczpospolita | 2012-10-06

Tegoroczne dziennikarskie antywyróżnienie wywołało spór o standard uprawiania zawodu i o samą (anty) nagrodę po tym, jak Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich "nominowało" do nagrody Cezarego Łazarewicza za tekst "Ojciec braci", którego bohaterem jest Rajmund Kaczyński - ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Łazarewicz zapowiedział proces sądowy o ochronę swoich dóbr osobistych.

Cieńsza skóra polityka | Rzeczpospolita | 2012-09-26

Ograniczenie odpowiedzialności karnej za zniesławienie wyłącznie do pomówienia w mediach wymierzone jest w dziennikarzy.

Dowód prawdy na linii Ministerstwo - Sąd Okręgowy w Gdańsku | Rzeczpospolita | 2012-09-25

Sądownictwo na skraju kompromitacji

Sąd raczej nie zburzy kompromisu wokół krzyża | Rzeczpospolita | 2012-09-04

Jakie szanse ma pozew grupy posłów o usunięcie krzyża z sali Sejmu RP? Czy wolności niewierzących są chronione w takim samym stopniu, jak wolność wyznania osób wierzących?

Mniej rygorów karnych w prawie prasowym | Rzeczpospolita | 2012-07-30

W pośpiechu, po upływie terminu, Sejm znowelizował Prawo prasowe w zakresie sprostowań prasowych. Ile w tym populizmu, a ile szkodliwego pośpiechu?

Rośnie kolejka do zawodu sędziego | Rzeczpospolita | 2012-07-04

Jakie są przyczyny wzrostu zainteresowania sprawowaniem funkcji sędziowskiej?

NIK ma wątpliwości co do outsourcingu w białostockim sądzie | Dziennik Gazeta Prawna | 2012-07-03

Czy uzasadnienie orzeczenia może sporządzić kto inny niż orzekający w sprawie sędzia?

Flaga już nie taka święta | Rzeczpospolita | 2012-06-28

Szacunek wobec symboli narodowych przegrywa z komercją.