Zielone żaboty na bakier z etyką | Dziennik Gazeta Prawna | 2017-05-17

 
"Adwokatura warszawska angażuje w tej chwili wielką energię w to, by wzmocnić system odpowiedzialności dyscyplinarnej i by adwokaci, którzy naruszyli zasady etyki lub prawo, ponosili odpowiedzialność – do wykluczenia z adwokatury włącznie" – adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
 

 
 
17-05-17_DGP.pdf
 
powrót