Zbyt wielu prawników chciałoby zaglądać do ksiąg | Dziennik Gazeta Prawna | 2013-07-11

 
Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowela do ustawy o księgach wieczystych nie uwzględnia adwokatów jako grupy zawodowej uprawnionej do przeglądania ksiąg wieczystych online (Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych). Jest to rozwiązanie niezrozumiałe i nieuzasadnione. Jeśli MS oraz GiODO żywią systemowy brak zaufania do adwokatów, to jest to sytuacja niepokojąca.
 
 
2013-07-13 | DGP.pdf
2013-07-13 | DGP.jpg
 
powrót