Prawnicy: Ujawnianie nazwisk w relacjach z procesu jest bezprawne | PAP, Gazeta Prawna | 2017-01-03

 
Zgodnie z art. 13 Prawa prasowego nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.
 

 
 
2017_01_03_PAP_Gazeta_Prawna.pdf
 
powrót