Prawnicy o skazaniu redaktora Michała Majewskiego | Rzeczpospolita | 2020-02-09

 
Gdzie przebiega granica między zakazem naruszania tajemnicy dziennikarskiej a uprawnieniami organów państwa [tu: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]?
 
 
2020_02_09_Rz_Prawnicy o skazaniu redaktora Michała Majewskiego
 
powrót