Media publiczne i prorządowe nie chcą przepraszać mimo wyroków sądowych | Press | 2021-02-22

 
Uchylanie się od wykonania prawomocnego wyroku przez tego, kto sprawę przegrał jest przejawem anarchii prawnej. Takie postępowanie ze strony państwowego podmiotu publicznego jest bezprawnie, w najwyższym stopniu naganne i niemożliwe do zaakceptowania w państwie szanującym prawo. TVP stawiając się ponad prawem i sądami obnaża charakter władzy i ustroju panujących obecnie w Polsce. Redakcja czasopisma, które proces przegrało i lekceważy nakaz zawarty w wyroku sądowym wystawia świadectwo nie tylko swemu stosunkowi do prawa i praworządności, ale także - etyki dziennikarskiej.
 
 
2021_02_22_Press_Media_publiczne_i_prorządowe_nie_chcą_przepraszać_mimo_wyroków_sądowych
 
powrót