Czy kultura sali rozpraw jest zadowalająca? | Rzeczpospolita | 2013-06-18

 
Coraz głośniej o przypadkach niewłaściwego zachowania się sędziów na sali rozpraw. Artykuł na temat sędziowskiej arogancji oraz wywiad z Sędzią Teresą Romerową.
 
 
Rzeczpospolita | 2013-06-18.pdf
Rzeczpospolita_artykul | 2013-06-18.jpg
Rzeczpospolita_wywiad | 2013-06-18.jpg
 
powrót